Buurtcirkel kan sociaal isolement tegengaan

Buurtcirkel kan sociaal isolement tegengaan

Deelnemers van een Buurtcirkel ervaren een uitbreiding van hun sociale netwerk en een verrijking van hun leven. Dit heeft een positieve invloed op hun emotioneel welbevinden en kan sociaal isolement tegengaan. Ook ontstaat er een vorm van ‘samenredzaamheid’: mensen helpen elkaar. Professionele ondersteuning blijft echter ook nodig. Dit concludeert onderzoeksbureau Risbo van de Erasmus Universiteit Rotterdam  in ‘Netwerken in de buurt. Een onderzoek naar het nieuwe zorgconcept Buurtcirkel, in opdracht van Movisie.

Uitbreiding netwerk
Een Buurtcirkel bestaat uit een groep kwetsbare mensen met ondersteuningsvragen die elkaar op basis van hun talenten en krachten ondersteunen. Het concept is geïntroduceerd door zorgorganisatie Pameijer. Uit het onderzoek blijkt dat de groepsbenadering van de Buurtcirkel ervoor zorgt dat deelnemers meer contacten hebben en hun netwerk wordt uitgebreid. De coachende vorm van professionele begeleiding stimuleert deelnemers om ‘samenredzaam’ te worden op verschillende leefgebieden.

Onderzoeker Afke Weltevrede:‘De deelnemers koken met elkaar, helpen elkaar met het in elkaar zetten van een IKEA-kast, brengen boodschappen als de ander ziek is, leren elkaar hoe je een smartphone gebruikt, enzovoorts. Hun netwerk breidt uit en dat is van grote invloed op hun emotionele welbevinden. Bovendien leidt deelname aan een Buurtcirkel tot een vergroting van het zelfvertrouwen en eigenwaarde.’

Samenredzaamheidswijzer
Het doel van het onderzoek was om de invloed van de Buurtcirkel op de deelnemers en op de hoeveelheid en type begeleiding in kaart te brengen. ‘Dit hebben we onder andere gedaan door vier Buurtcirkels intensief te bestuderen’, licht onderzoeker Afke Weltevrede toe. ’We hebben hiervoor een nieuwe methode ontwikkeld: de samenredzaamheidswijzer. Hierin wilden we vooral het perspectief van de deelnemers centraal zetten. In de samenredzaamheidswijzer worden een netwerkanalyse en zelfredzaamheidsanalyse gecombineerd.’

Geen vervanging voor professionele zorg
Beleidsmakers moeten echter niet te hoge verwachtingen hebben van Buurtcirkel als vervanging voor professionele zorg. Wellicht neemt de zorg op den duur een andere vorm aan (meer coachend dan ondersteunend), maar voor deze echt kwetsbare groep zal (incidenteel) professionele ondersteuning nodig blijven.

Over het onderzoek
Risbo bestudeerde Buurtcirkel op het thema ‘zelfredzaamheid’ in het kader van het onderzoeksprogramma ‘Inzicht in sociale interventies‘ van Movisie. Buurtcirkel is een afgeleide van KeyRing, een concept dat 22 jaar geleden in Londen ontwikkeld is. Inmiddels zijn er in Nederland 25 Buurtcirkels opgestart in de regio’s Rotterdam, Nissewaard, Drechtsteden, Nieuwe Waterweg-Noord en Arnhem.

Meer informatie

Marjolein Kooistra, mediarelaties FSW | Risbo | 010 408 2135 | kooistra@fsw.eur.nl