Collectie highlight: Eredoctoren 2018

Vandaag ontvangen drie vooraanstaande wetenschappers van wie het wetenschappelijke werk van grote maatschappelijke waarde is, een eredoctortaat tijdens de viering van de Dies Natalis. Geïnteresseerd/geïnspireerd? Maak hier kennis met hun werk!

 

 

Debra Satz
Richard Morgenstein

Prof. dr. Debra Satz

Prof. dr. Debra Satz (Stanford University) ontvangt een eredoctoraat op voordracht van het Erasmus lnitiative ‘Dynamics of lnclusive Prosperity’. De Amerikaanse filosoof levert kwalitatief zeer hoogwaardige bijdragen aan een reeks onderzoeksgebieden in haar vakgebied, met name ethiek en sociale en politieke filosofie. Onderwerpen waar Satz zich over buigt zijn onder andere de morele grenzen van markten, de verschillende interpretaties van gelijke kansen en de grondslagen van rationele keuzes.

George Davey Smith

Prof. dr. George Davey Smith

Prof. dr. George Davey Smith (University of Bristol) ontvangt een eredoctoraat op voordracht van het Erasmus lnitiative ‘Smarter Choices for Better Health’. De epidemioloog is één van de belangrijkste en meest vernieuwende onderzoekers ter wereld op het terrein van gezondheidsongelijkheid. Davey Smith heeft honderden artikelen geschreven over technieken uit de genetische epidemiologie in studies naar gezondheidsongelijkheid en naar de gezondheidseffecten van gedrags- en omgevingsfactoren. Recentelijk becommentarieerde hij in Nature het concept ‘co-authorship’ naar aanleiding van de vele – soms honderden – auteurs die in de medische disciplines aan een artikel zijn verbonden.

Nina Glick-Schiller

Prof. dr. Nina Glick-Schiller

Prof. dr. Nina Glick-Schiller (University of Manchester) ontvangt een eredoctoraat op voordracht van het Erasmus Initiative ‘Vital Cities and citizens’. De antropoloog weet vraagstukken over migratie, identiteit, macht, burgerschap en stedelijke ontwikkeling aan elkaar te koppelen. Op dit terrein geldt Glick-Schiller als een gezaghebbend wetenschapper. Haar meest recente boeken gaan in op het ontwikkelen van migratietheorieën door onderzoek te doen naar de relatie tussen de migrant en de stad.

Meer informatie

Vragen? Neem met ons op contact via library@eur.nl of bel met 010-4081198.