Conferentie over kansen en problemen van diversiteit en migratie

Conferentie over kansen en problemen van diversiteit en

Migratie en diversiteit leveren in steden kansen op, maar geven ook spanningen. Ruim 600 Europese wetenschappers buigen zich vanaf donderdag 28 juni 2017 drie dagen lang over migratie en diversiteitvraagstukken tijdens de 14e IMISCOE conferentie op de Erasmus Universiteit Rotterdam.

 

Integratie, participatie, emancipatie, sociale cohesie en internationale relaties - hoe ga je daar als overheid, maar ook als burger mee om? Ruim 600 Europese wetenschappers van verschillende wetenschappelijke disciplines buigen zich drie dagen lang over dergelijke vragen tijdens de IMISCOE (International Migration, Integration and Social Cohesion in Europe) conferentie. Migratie en diversiteit leveren kansen op, maar geven ook spanningen in de samenleving - tussen burgers en ook bij de overheid.

Bekende internationale wetenschappers zoals migratiedeskundige Steven Vertovec en stadssocioloog Saskia Sassen geven tijdens de conferentie een lezing. Ook burgemeester Ahmed Aboutaleb levert een bijdrage.

Thema voor Erasmus Universiteit
Migratie en diversiteit zijn belangrijke thema’s voor de Erasmus Universiteit Rotterdam. Gevestigd in de zeer diverse, internationale stad Rotterdam met de meest diverse studentenpopulatie van Nederland zijn dit onderwerpen die de universiteit direct raken. Het daagt onderzoekers uit fundamenteel onderzoek te koppelen aan innovatieve benaderingen in een stedelijke omgeving. Dit komt onder andere tot uiting in het Erasmus Initiative ‘Vital Cities, Vital Citizens’ en het nieuwe Erasmus Migration and Diversity Insitute (EMDI).

Over IMISCOE
IMISCOE is Europa’s grootste academische onderzoeksnetwerk op het terrein van migratie, integratie en diversiteit. Het netwerk vervult al sinds 2004 een kernrol in de ontwikkeling van migratieonderzoek in Europa, onder meer via een eigen publicatiereeks en een journal (Comparative Migration Studies), diverse conferenties, onderzoeksfondsen voor innovatieve projecten en trainingsprogramma’s voor promovendi.

Het IMISCOE-netwerk bestaat momenteel uit 39 onderzoeksinstellingen uit bijna alle Europese landen. Het secretariaat van het IMISCOE netwerk is sinds 2014 verbonden aan het Departement Bestuurskunde-Sociologie van de Erasmus Universiteit, mede dankzij ondersteuning vanuit de gemeente Rotterdam. De dagelijkse leiding ligt in handen van dr. Peter Scholten en prof.dr. Maurice Crul. Recentelijk is besloten deze coördinatie termijn tot 2022 te verlengen. 

Voor meer informatie zie het IMISCOE-programma.  

 

Meer informatie

Nadere informatie: Marjolein Kooistra, mediarelaties FSW, 010 408 2135 | 06 83676038 | kooistra@fsw.eur.nl