Criminele organisaties en organisatiecriminaliteit

Criminele organisaties en organisatiecriminaliteit

Cahiers op de Campus is een initiatief van de hoofdredacteur Elke Devroe van de Cahiers Politiestudies waarbij een breed publiek van wetenschappers, beleidsmakers en politiepersoneel de mogelijkheid krijgt kennis te maken met de Cahiers en de besproken vraagstukken. Het thema van de vierde bijeenkomst is ‘Criminele organisaties en organisatiecriminaliteit’ (Cahier 39).

Tijdens deze studiemiddag onderzoeken we wat organisatiecriminaliteit en georganiseerde criminaliteit inhouden. Op het eerste gezicht lijken het twee verschillende zaken. Het eerste wordt vooral geassocieerd met grote bedrijven en speelt zich grotendeels in de bovenwereld af, het tweede met maffia-achtige groepen gesitueerd in de onderwereld. In de praktijk blijkt het onderscheid niet altijd zo gemakkelijk te handhaven. Op de studiemiddag brengen we empirisch onderzoek in kaart en gaan we in op de verschillende verschijningsvormen en de dilemma’s bij de aanpak hiervan. 

Een samenwerking tussen CPS, Universiteit Leiden, de Stichting Maatschappij en Veiligheid en Erasmus University Rotterdam.
 

Programma

13.00 uur: Ontvangst met koffie en thee

13.30 uur:  Verwelkoming en inleiding op het thema door de dagvoorzitter 
Elke Devroe, associate professor, Institute of Security and Global Affairs, Universiteit Leiden - Hoofdredacteur Cahiers Politiestudies

13.45 uur: Criminaliteit en organisaties: fenomeen en aanpak
Prof. dr. Antoinette Verhage, docent Criminologie, IRCP, Vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht, Universiteit Gent

14.05 uur: Kartels en georganiseerde criminaliteit. Hoe boven- en onderwereld elkaar ontmoeten
Prof. dr. Henk van de Bunt, Erasmus School of Law, Erasmus University Rotterdam

14.25 uur: De bestuurlijke bijl aan de wortels van georganiseerde criminaliteit
Dr. Ruth Prins, assistant Professor, Institute of Security and Global Affairs, Universiteit Leiden

14.45 uur: Pauze met koffie en thee

15.15 uur: Aanpak van georganiseerde criminaliteit door de politie
Sander Huisman, adviseur bij de Korpsleiding van de Nationale Politie ten aanzien van opsporingsvraagstukken

15.35 uur: Algemene reflectie op Cahier 39
Prof. dr. Judith Van Erp , Departement Recht, Bestuur, Economie en Organisatie, Universiteit Utrecht

15.55 uur: Discussie o.l.v. Prof. dr. Em. Paul Ponsaers, Universiteit Gent

16.30 uur:  Afsluiting
Elke Devroe

16.35 uur:  Informele babbel en borrel