Criminoloog Henk van de Bunt met emeritaat

Criminoloog Henk van de Bunt met emeritaat

Op vrijdag 1 september 2017 gaat hoogleraar Criminologie prof. Henk van de Bunt na een wetenschappelijke carrière van ruim veertig jaar met emeritaat. Als initiatiefnemer van de opleiding Criminologie en voormalig directeur van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC) speelde Van de Bunt een centrale rol in de ontwikkeling van de criminologie als academisch vakgebied in Nederland.

Titel van zijn afscheidscollege is 'Achter de muren van stilzwijgen en geheimhouding: de burgemeester, de soigneur en de fraudeur'.

Na zijn benoeming tot hoogleraar Criminologie aan de EUR richtte prof. Van de Bunt de eerste gezamenlijke criminologische onderzoeksschool op. Deze Onderzoeksschool Maatschappelijke Veiligheid was een samenwerkingsverband tussen de EUR, de Vrije Universiteit Amsterdam, de Universiteit Leiden, het WODC en het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving. De drie voornoemde universiteiten ontwikkelden kort daarop gezamenlijk de opleiding Criminologie.

Prof. Van de Bunt werd in 1994 aangesteld als directeur van het WODC. Daar heeft hij een belangrijke rol gespeeld bij het in kaart brengen van de georganiseerde criminaliteit in ons land. Hij was lid van de onderzoeksgroep die in het kader van de parlementaire enquêtecommissie opsporingsmethoden, de commissie-Van Traa, onderzoek deed naar de georganiseerde criminaliteit in Nederland. Ook was hij instigator van de Monitor Georganiseerde Criminaliteit, een langlopend onderzoeksproject naar de georganiseerde criminaliteit in Nederland waaraan Van de Bunt nog altijd samen met andere (Rotterdamse) criminologen werkt.

Naast bovengenoemde werkzaamheden bekleedde prof. Van de Bunt gedurende zijn carrière tal van relevante nevenfuncties. Zo was hij onder andere lid van de Raad van Toezicht van de Politieacademie, bestuurslid (en medeoprichter) van het Centre for Information en Research on Organised Crime en is hij thans lid van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming.

Meer informatie

Erasmus School of Law, Mischa van Vlier, T (010) 408 9760 | M 06-24258833