Databank van de maand: Altmetric Explorer

Welke kranten en blogs schrijven over uw publicaties? Wie deelt uw onderzoek online – zijn dat mogelijke samenwerkingspartners of stakeholders? In welke beleidsdocumenten is uw onderzoek geciteerd? Altmetric Explorer helpt u bij het beantwoorden van dit soort vragen.

Altmetrics (alternative metrics) zijn een alternatief voor of complementair aan traditionele citatiemetingen. Altmetrics tonen vooral online aandacht – hoe is onderzoek online gedeeld, bediscussieerd en hergebruikt, bijvoorbeeld op Twitter, in wetenschappelijke blogs of beleidsdocumenten, in kranten. In Altmetric Explorer kunt u deze gegevens op een gestructureerde manier verzamelen en analyseren.

Meer informatie

Op dinsdag 19 maart biedt de Universiteitsbibliotheek een Share your knowledge workshop aan over altmetrics in het algemeen en Altmetric Explorer in het bijzonder.

Vragen? Neem contact op met Judith Gulpers (Faculty Liaison Filosofie en Psychologie).