Databank van de maand: Annual Reviews

e-book

De databank Annual Reviews biedt toegang tot uitgebreide overzichtsartikelen, die de belangrijkste literatuur over een bepaald onderwerp in de vakgebieden economie en de sociale wetenschappen behandelen.

Voorbeelden van tijdschriften zijn de Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior, de Annual Review of Criminology (new in 2018), de Annual Review of Economics en de Annual Review of Statistics and Its Applications.

Review artikelen filteren relevant primair onderzoek en helpen u zo op weg naar de essentiële informatie. De artikelen in de Annual Reviews beschrijven de aanwezige kennis over een onderwerp – zoals ‘Gender Quotas for Legislatures and Corporate Boards’, ‘Information Disclosure in Financial Markets’ of ‘Migrant Workers and Their Occupational Health and Safety’. De artikelen laten zien wat wetenschappelijk ondersteund wordt en wat controversieel is, plaatsen het werk in een historische context, geven aan welke belangrijke vragen nog beantwoord moeten worden en in welke richting het onderzoek de komende jaren zich waarschijnlijk zal bewegen en schetsen de praktische toepassingen en het algemene belang van het onderzoek voor de samenleving. 

Dit maakt deze artikelen erg geschikt als een eerste kennismaking met een nieuw onderzoeksgebied of om up to date te blijven.

Meer informatie

Vragen? Neem contact op met Judith Gulpers (Faculty liaison Filosofie & Psychologie) en/of bekijk de bronnen per vakgebied.