Erasmus School of Law
Vacature

De Bont Advocaten | juridisch medewerker

Einde van je studie nabij!?
De Bont Advocaten is voor haar vestigingen in Amsterdam, Breda en Utrecht per direct op zoek naar enthousiaste studenten die in de eindfase van hun studie fiscaal recht (en strafrecht) zitten en authentieke interesse hebben voor het formele belastingrecht en het (fiscale)straf(proces)recht.

De juridisch medewerker in spé bieden wij een uitdagende werkomgeving met interessante zaken en een open en vlotte sfeer zonder hiërarchische structuren. Iedereen krijgt de kans zijn talenten te etaleren. Die kansen moeten wel zelf worden benut. Eigen initiatief is dus een must.

Bij een zaak die in behandeling is bij ons kantoor zijn steeds tenminste twee advocaten betrokken. Zowel de juridisch medewerker of advocaat-stagiair als de meer ervaren advocaat kennen het dossier in al haar facetten. Het duo (tezamen met de cliënt en eventueel betrokken adviseur) houdt elkaar scherp en realiseert gezamenlijk een optimale werkverdeling vanuit het oogpunt van kwaliteit en kosten.
Voor de juridisch medewerker biedt deze werkmethodiek het (in onze ogen grote) voordeel dat een ervaren advocaat die het onderliggende dossier kent en doorgrondt de aangeleverde conceptstukken bijschaaft. Het gevolg is dat je daadwerkelijk een opleiding geniet om zo - desgewenst - door te groeien naar de functie van advocaat-stagiaire. Van belang is in dat kader dat je ‘civiel effect’ hebt.

Ambieer je een carrière waarbij rechtsbescherming op het gebied van het fiscale (straf)recht centraal staat, dan kijken we uit naar een gesprek met jou! Stuur je cv, cijferlijsten en motivatiebrief naar: info@debontadvocaten.nl.

Over De Bont Advocaten 
De Bont Advocaten richt zich op raad en bijstand in bestuursrechtelijke conflicten met de Belastingdienst en andere toezichthouders (AFM, DNB, BFT, ACM en NZa) alsmede op fiscale en white collar strafzaken, waaronder met name corruptie en omkoping. Er worden zowel fiscale als strafrechtelijke procedures gevoerd. Voordat het tot procederen komt, staan wij echter steeds klaar bij het voorzien van raad en bijstand bij dreigende geschillen. In het voortraject streven wij ernaar om procedures voor de rechter te voorkomen; zo houden wij ons tevens bezig met het voeren van onderhandelingen met verschillende betrokken instanties. Indien de onderhandelingen niet tot het gewenste resultaat leiden, procederen we zo nodig tot in hoogste instantie door.

Informatie
Voor meer informatie verwijzen we je naar www.debontadvocaten.nl. Met vragen kun je terecht bij Anneke Nuyens of Annabel Vissers. Kijk ook eens op www.debontspoton.nl.