De laatste loodjes van blok 2: Capita Aansprakelijkheidsrecht en Capita Verzekeringsrecht bijna ten einde.

In week 49 vond het A&V Symposium plaats, maar brachten de studenten ook een bezoek aan NautaDutilh. In week 50 vonden de laatste masterclasses in het kader van de vakken Capita Aansprakelijkheidsrecht en Capita Verzekeringsrecht plaats voor de masterstudenten Aansprakelijkheid en Verzekering.

Week 49

In week 49 vond het A&V Symposium plaats, maar brachten de studenten ook een bezoek aan NautaDutilh. Op 8 december 2017 brachten zij een bezoek aan NautaDutilh te Rotterdam. De studenten hebben daar een college over de Wet financieel toezicht en de daaruit voortvloeiende zorgplichten voor zowel de verzekeraar als de assurantietussenpersoon gevolgd. Dit college werd verzorgd door mr. S.Y.Th. Meijer. Na het college stond er een appetijtelijke lunch klaar. Onder het genot van rijkelijk belegde broodjes werd nog nagepraat over de materie. Met een goed gevulde maag keerden de studenten huiswaarts.

Week 50

In week 50 vonden de laatste masterclasses in het kader van de vakken Capita Aansprakelijkheidsrecht en Capita Verzekeringsrecht plaats voor de masterstudenten Aansprakelijkheid en Verzekering. De enthousiaste studenten van de master lieten zich niet tegenhouden door de hevige sneeuwbui van afgelopen maandag. Lichtelijk doorweekt kwamen de studenten aan bij V&A Advocaten te Rotterdam. Na wat te zijn opgewarmd en een bakje koffie of thee werd de kennis van de studenten bijgespijkerd op het gebied van de werkgeversaansprakelijkheid door mr. Arthur van Hoey Smith. De studenten hebben de verschillende grondslagen waarop een werkgever aansprakelijk kan worden gehouden, bestudeerd en bediscussieerd. Aan de hand van diverse casus werd de kennis van de studenten getest. Afsluitend vond een borrel plaats en hadden de studenten de kans om met de advocaten in gesprek te gaan.

Op donderdag reisden de masterstudenten naar Den Haag om een bezoek te brengen aan de Hoge Raad der Nederlanden. Daar vond het afsluitende college van Capita Aansprakelijkheidsrecht plaats. Onder leiding van advocaat-generaal en hoogleraar Ton Hartlief werden de studenten meegenomen in de vele ontwikkelingen die het aansprakelijkheidsrecht de afgelopen jaren heeft doorgemaakt. De diverse onderwerpen die in het vak Capita Aansprakelijkheidsrecht aan bod zijn gekomen, zijn hierdoor geplaatst in een breder geheel. Afsluitend kregen de studenten een rondleiding door raadsheer Van Schendel door het nieuwe gebouw van de Hoge Raad en lichtte hij enkele vonnissen van de Hoge Raad toe. Tevens vertelde hij meer over zijn ervaringen als rechter. Hiermee kwam deze leerzame dag tot een eind.

De studenten kijken terug op leerzaam blok, waarin zij in contact zijn gekomen met meerdere kantoren en bedrijven. Wij wensen de studenten van de master veel succes met de aanstaande tentamens!