Delicate balans economische dynamiek en maatschappelijke stabiliteit

Delicate balans economische dynamiek en maatschappelijke

Wat is er mooier dan een economische ontwikkeling waarin iedereen erop vooruit gaat en er geen verliezers zijn? Hoe graag we dat ook willen, zo’n ideale ontwikkeling is lastig te realiseren. Scheidend hoogleraar Economie Kees van Paridon bespreekt dit vrijdag 10 november 2017 in zijn afscheidsrede over de balans tussen economische verandering en maatschappelijke stabiliteit. Van Paridon was sinds 1979 verbonden aan het departement Bestuurskunde bij de Erasmus School of Social and Behavorial Studies.

Veel mensen zijn onzeker geworden: over hun baan, hun inkomen, hun pensioen, hun toekomst en die van hun kinderen. Die onzekerheid is ook van invloed op hun politieke stellingname. Verzet tegen robotisering, globalisering, Europese integratie, Euro en immigratie vertaalt zich in steun voor extremere partijen.

Van Paridon gaat in zijn afscheidsrede ‘Naar een inclusievere toekomst. Over de delicate balans tussen economische verandering en maatschappelijke stabiliteit in tijden van globalisering’ verder daarop in. Hij schetst de veranderingen in de naoorlogse periode en wat dat betekent voor de relatief zwakkeren. In de fase van wederopbouw was het mogelijk om haast iedereen te laten profiteren van de groei, maar dat is de afgelopen jaren lastiger geworden.

Onder druk
Mondiaal gezien heeft globalisering de afgelopen jaren voor velen een aanzienlijke vooruitgang betekend, maar tegelijk waren er ook verliezers. Die zijn ook terug te vinden bij mensen in de rijkere landen, ook in Nederland, namelijk diegenen met een relatief lagere opleiding, wier arbeidsmarktpositie, inkomen, en maatschappelijke status door de globalisering, in samenhang met technologische veranderingen, steeds meer onder druk is komen te staan.

Kloof
Die nadelige gevolgen hebben de afgelopen periode aan intensiteit gewonnen. Tegelijk is de kloof tussen datgene wat nationaal beleid vermag en wat de verliezers van globalisering van dat beleid verwachten, gegroeid. Dat is een voorname oorzaak voor de toegenomen maatschappelijke onrust. Deze situatie kan aanzienlijke politieke gevolgen hebben, zoals Brexit en Trump ons duidelijk hebben gemaakt. Beleidsveranderingen zijn nodig om de balans tussen economische dynamiek en maatschappelijke stabiliteit te herstellen.

Meer informatie

Marjolein Kooistra, ESSB, T (010) 408 2135 E marjolein.kooistra@eur.nl