Diversiteit in mensen biedt de mogelijkheid tot diversiteit in gedachten

De Erasmus Universiteit Rotterdam werkt hard aan haar ambities met betrekking tot diversiteit en inclusie. Ook de Faculteit der Wijsbegeerte heeft in het ‘Actieplan Diversiteit en Inclusie 2017-2020’ een aantal doelen geformuleerd en een aanpak opgesteld om deze ambities waar te kunnen maken. Facultair Diversity Officer prof.dr. Marli Huijer heeft dit actieplan, wat in lijn is met het universiteit brede diversiteitbeleid, opgesteld in afstemming met Vice-Diversity Officer Ticia Herold.

Diversiteit in context
Diversiteit in het personeelsbestand zorgt voor een goede werkomgeving en gelijke kansen voor iedereen, en vergroot de kans om onderzoeksubsidies te verwerven (Boogaard en Takkenberg 2016; EU Horizon 2010). Ook in de filosofie worden verschil en diversiteit hoog gewaardeerd. Liever dan op één gedachte te hinken, hanteren filosofen een veelheid van concepten, denkstijlen en theorieën om nieuwe perspectieven op actuele vraagstukken te kunnen ontwikkelen. Diversiteit is inherent onderdeel van de filosofie, niet alleen op theoretisch niveau, maar ook op persoonlijk niveau: diversiteit in mensen biedt de mogelijkheid tot diversiteit in gedachten.

Diversiteit op de Faculteit der Wijsbegeerte
Ondanks de waardering van diversiteit is de gender en etnische diversiteit aan de Faculteit der Wijsbegeerte laag. Dat is voor een belangrijk deel te wijten aan de geschiedenis van de faculteit. Maar ook persoonlijke, institutionele en culturele aspecten zijn van invloed, evenals de meer algemene ondervertegenwoordiging van vrouwen en culturele minderheden in de filosofie als academische discipline (Haslanger 2007, Alcolff 2013).

Om de gender en etnische diversiteit van zowel studenten als het wetenschappelijk personeel te vergroten heeft de Faculteit der Wijsbegeerte korte- en lange-termijn-doelen geformuleerd. De korte-termijn interventies richten zich op een evenwichtige man/vrouw ratio in het onderwijs en op academische posities. De langere termijn doelen zijn mede gericht op culturele diversiteit en op de organisatiecultuur.

Meer informatie

Voor meer informatie over het diversiteitsbeleid van de Faculteit der Wijsbegeerte kunt u contact opnemen met prof.dr. Marli Huijer (huijer@fwb.eur.nl).