Dr. Marjolijn Das benoemd tot bijzonder hoogleraar Stedelijke Statistiek

Dr Marjolijn Das benoemd tot bijzonder hoogleraar Stedelijke

Prof.dr. Marjolijn Das is benoemd tot bijzonder hoogleraar Urban Statistics bij het Leiden-Delft-Erasmus Centrum voor BOLD Cities. In haar onderzoek staan sociale stedelijke  vraagstukken centraal waarbij gebruik wordt gemaakt van grootschalige registerdata. De leerstoel is ingesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en is bij de Erasmus Universiteit Rotterdam gevestigd.

Marjolijn Das zal haar onderzoek richten op de wisselwerking tussen stedelingen en hun sociale omgeving. Wat is de invloed van de stedelijke omgeving op levenslopen en welke rol spelen stedelijke sociale netwerken daarbij? Zij gaat daarvoor familienetwerken in Nederland in kaart brengen. Diversiteit in achtergrond en geografische spreiding moeten meer duidelijkheid geven hoe nabijheid van familie de levenslopen van stedelingen beïnvloedt.
Kennis hierover is relevant rond de discussie over mantelzorg, eenzaamheid en het combineren van werk en zorg. Daarnaast kijkt zij naar de gevolgen van verhuisgedrag op de levensloop. Heeft de stad inderdaad de rol van emancipatiemachine, relatiemarkt en roltrap voor sociale stijging?

Stedelijke data
Nieuwe, vaak grootschalige datasets bieden ongekende mogelijkheden voor vernieuwend wetenschappelijk onderzoek naar stedelijke vraagstukken rond segregatie, veerkracht en ongelijkheid. Ook lokale overheden investeren in slimme manieren om stedelijke vraagstukken aan te pakken met behulp van grootschalige datasets. Voorbeelden zijn de Kenniswerkplaats Urban Big Data van de gemeente Rotterdam en de Erasmus Universiteit, en de gemeentelijke Urban Data Centers waarin het CBS samenwerkt met gemeenten om data beter en efficiënter inzetbaar te maken voor lokaal beleid.
Door deze bijzondere leerstoel worden de expertises en netwerken van het Centre for BOLD Cities en het CBS gebundeld.

CBS
Het CBS beschikt over grootschalige datasets die direct relevant zijn voor onderzoek naar stedelijke sociale processen. De meeste data zijn integraal beschikbaar en daardoor bijzonder geschikt voor onderzoek naar stedelijke vraagstukken op gemeentelijk en benedengemeentelijk niveau. Het CBS heeft een unieke expertise op het gebied van dataverzameling, data-analyse, datakoppeling en dataverwerking en investeert tevens in de inzet van big data voor de productie van officiële statistieken binnen het in september 2016 opgerichte Center for Big Data Statistics.

Lees het interview met Marjolijn Das over haar benoeming

Centre for BOLD cities
Het Centre for BOLD Cities zet data-onderzoek in om bij te dragen aan oplossingen voor stedelijke vraagstukken. Het perspectief van de stadsbewoner staat hierbij centraal. De sterk verstedelijkte regio Rotterdam/Den Haag vormt zowel living lab als samenwerkingsverband. Onderwerpen van studie en samenwerking zijn: verkeersstromen, de kwaliteit van scholen in verschillende buurten, interactie tussen burgers, vestigingskansen voor ondernemers, energieverbruik en luchtkwaliteit.

Over Marjolijn Das
Prof.dr. Marjolijn Das is senior statistisch onderzoeker bij het Centraal Bureau voor de Statistiek. Zij verricht sociaalwetenschappelijk onderzoek op het terrein van ruimtelijke demografie met behulp van registerdata van het CBS. Daarnaast is zij sinds 2001 betrokken bij de ontwikkeling, organisatie en ontginning van het Stelsel van Sociaal-statistische Bestanden (SSB) van het CBS, een grootschalig stelsel van micro-geïntegreerde integrale registers en enquêtes over personen. Zij heeft onder andere gepubliceerd over verhuisgedrag en levensloopgebeurtenissen, stadsgeografie en de invloed van en nabijheid van familie. Sinds 1998 is zij werkzaam bij het CBS. In datzelfde jaar is zij gepromoveerd aan de Universiteit Utrecht in de gedragsbiologie.

Meer informatie

Marjolein Kooistra, mediarelaties FSW, 010 408 2135 | kooistra@fsw.eur.nl