Dr. Marjolijn Das bijzonder hoogleraar Stedelijke Statistiek

Dr Marjolijn Das bijzonder hoogleraar Stedelijke Statistiek

Prof. dr. Marjolijn Das is benoemd tot bijzonder hoogleraar Urban Statistics bij het Leiden-Delft-Erasmus Centrum voor BOLD Cities. Das doet onderzoek naar sociale stedelijke vraagstukken, waarbij grootschalige registerdata worden gebruikt. De leerstoel is ingesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Marjolijn Das richt haar onderzoek op de invloed van de stedelijke omgeving op levensloop en de rol daarbij van stedelijke sociale netwerken. Zij gaat daarvoor familienetwerken in Nederland in kaart brengen. Diversiteit in achtergrond en geografische spreiding moeten meer duidelijkheid geven hoe nabijheid van familie de levensloop van stedelingen beïnvloedt. Kennis hierover is relevant bij de discussie over mantelzorg, eenzaamheid en het combineren van werk en zorg. Daarnaast kijkt Das naar de gevolgen van verhuisgedrag op de levensloop. Heeft de stad inderdaad de rol van emancipatiemachine, relatiemarkt en roltrap voor sociale stijging?

Stedelijke data
Nieuwe, vaak grootschalige datasets bieden ongekende mogelijkheden voor vernieuwend wetenschappelijk onderzoek naar stedelijke vraagstukken rond segregatie, veerkracht en ongelijkheid. Ook lokale overheden investeren in slimme manieren om stedelijke vraagstukken aan te pakken met behulp van grootschalige datasets. Voorbeelden zijn de Kenniswerkplaats Urban Big Data van de gemeente Rotterdam en de Erasmus Universiteit, en de gemeentelijke Urban Data Centers waarin het CBS samenwerkt met gemeenten om data beter en efficiënter inzetbaar te maken voor lokaal beleid. Door deze bijzondere leerstoel worden de expertises en netwerken van het Centre for BOLD Cities en het CBS gebundeld.

Lees het interview met Marjolijn Das over haar benoeming

Centre for BOLD cities
Het Centre for BOLD cities zet data-onderzoek in om bij te dragen aan oplossingen voor stedelijke vraagstukken. Het perspectief van de stadsbewoner staat hierbij centraal. De sterk verstedelijkte regio Rotterdam/Den Haag vormt zowel living lab als samenwerkingsverband. Onderwerpen van studie en samenwerking zijn: verkeersstromen, de kwaliteit van scholen in verschillende buurten, interactie tussen burgers, vestigingskansen voor ondernemers, energieverbruik en luchtkwaliteit.

Over Marjolijn Das
Prof.dr. Marjolijn Das is senior statistisch onderzoeker bij het Centraal Bureau voor de Statistiek en doet sociaalwetenschappelijk onderzoek op het terrein van ruimtelijke demografie met registerdata. Daarnaast is zij sinds 2001 betrokken bij de ontwikkeling, organisatie en ontginning van het Stelsel van Sociaal-statistische Bestanden (SSB) van het CBS. Zij publiceerde onder andere over verhuisgedrag en levensloopgebeurtenissen, stadsgeografie en de invloed van en nabijheid van familie. Das promoveerde aan de Universiteit Utrecht in de gedragsbiologie.

Meer informatie

Persvoorlichting Erasmus Universiteit Rotterdam, 010 4081216 of press@eur.nl