Dr. Willem-Jan Verhoeven in media over effectiviteit verdachtenverhoor

Nederlandse media besteden deze dagen aandacht aan een onderzoek van ESL-criminoloog dr. Willem-Jan Verhoeven over de effectiviteit van het verdachtenverhoor.

Uit het onderzoek blijkt onder andere dat verdachten niet meer zaakgerelateerde informatie geven wanneer zij meer onder druk worden gezet.

Onlangs was hij te gast bij BNR Nieuwsradio om over de uitkomsten van zijn onderzoek te praten. Ook Nu.nl en het Nederlands Dagblad besteedde uitgebreid aandacht aan dr. Verhoevens onderzoek. In het interview met BNR Nieuwsradio besprak dr. Verhoeven de belangrijkste conclusie van het onderzoek. Zo blijkt dat de huidige manier van verhoren en de aanwezigheid van de advocaat beperkte invloed hebben op de zaakgerelateerde informatie die verdachten van zware misdrijven prijsgeven.

Weinig verdachten zwijgen tijdens het gehele verhoor. De uitdaging is dan ook niet zozeer de verdachte aan het praten te krijgen, maar om de verdachte over de zaak te laten praten. Meer aandacht voor open en neutrale manieren van verhoren waarmee verdachten hiertoe worden gemotiveerd, wordt dan ook aanbevolen. Het verdachtenverhoor kan dan meer worden vormgegeven als een open gesprek waarin de beschikbare informatie met de verdachte wordt besproken.

Efficiënter met een advocaat

Verder valt op dat verdachten tijdens een verhoor met een advocaat minder om het verhaal heen lijken te draaien dan tijdens verhoren zonder advocaat. Dit lijkt erop te wijzen dat verhoren met een advocaat efficiënter kunnen verlopen, zonder dat dit ten koste gaat van het verkrijgen van zaakgerelateerde informatie.

Dr. Verhoeven voerde het onderzoek samen met collega Elisa Duinhof uit in opdracht van het Programma Politie en Wetenschap. Zij baseren hun analyse op een literatuurstudie, 54 letterlijk uitgewerkte verdachtenverhoren en interviews met veertien rechercheurs. Dit heeft een gedetailleerd beeld opgeleverd van de manier waarop verdachtenverhoren worden uitgevoerd en de manier waarop verdachten hier op reageren.

Het rapport van dr. Willem-Jan Verhoeven en Elisa Duinhof kan via deze link worden gedownload.

Het interview met BNR Nieuwsradio kan hier beluisterd worden. Het artikel van Nu.nl vindt u hier.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen