Duitse geschiedenisboeken genuanceerder over Holocaust dan Nederlandse

Duitse geschiedenisboeken genuanceerder over Holocaust dan Nederlandse

Duitse schoolboeken behandelen de Holocaust evenwichtiger dan Nederlandse. Dat concludeert historicus Marc van Berkel in zijn proefschrift over Duitse en Nederlandse lesmethoden in het voortgezet onderwijs. Hij sprak erover met het Nieuw Israëlietisch Weekblad en het Duitsland Instituut.

"In Duitsland ligt meer nadruk op collectieve verantwoordelijkheid," vertelde Van Berkel, die Duitse en Nederlandse geschiedenislesboeken onderzocht. Wel was er pas ruimte hiervoor na ongeveer 1978. Toen verliet een generatie docenten die zelf voor nationaal-socialistische organisaties hadden gewerkt het onderwijs.

Moeilijke thema's

In Nederlandse lesboeken blijft de eigen medeplichtigheid aan de Holocaust veelal onbenoemd, stelt Van Berkel. "Er zijn drie onderwerpen waar het Nederlandse onderwijs moeite mee heeft: de slavernij, de dekolonisatie van Indonesië en het eigen aandeel in de Holocaust. In alle schoolboeken is de ondertoon dat Nederland altijd een neutrale, liberale en tolerante natie is geweest. Ik vind dat problematisch. We willen jongeren toch leren kritisch na te denken?"