e-Studybooks pilot van start

Maandag 9 januari zijn ruim 170 eerstejaars bachelor studenten psychologie aan de slag gegaan met online studieboeken. Vrijwel alle boeken die ze in het blok ‘The Human Body’ gebruiken en die in het studielandschap Psychologie in het Polak-gebouw in papieren vorm beschikbaar zijn, kunnen zij nu ook 24/7 vanaf pc, laptop, tablet of smartphone bestuderen.

De studenten nemen deel aan de e-studybooks pilot, die we in samenwerking met SURF  organiseren.  Er worden twee platforms met elkaar vergeleken: Bookshelf en iPublishCentral. Meerdere (buitenlandse) uitgevers (Cengage, McGraw Hill, Palgrave, Pearson, Wiley), geven via deze platformen toegang tot de e-books.

In de pilot onderzoeken we welke invloed e-studybooks hebben op het onderwijs en het studieproces. Wat is de toegevoegde waarde van het studeren met e-studybooks, bijv. voor het online maken en delen van aantekeningen?

Daarnaast kijken we naar de technische en financiële voorwaarden waaronder we studieboeken digitaal kunnen aanbieden.

De e-studybooks pilot loopt tot eind maart 2017.

Meer informatie:

Neem voor vragen of opmerkingen contact op met estudybooks@eur.nl