ECV update - september

De valorisatie update is de tweemaandelijkse nieuwsbried van het Erasmus Centrum voor Valorisatie (ECV). In deze update vindt u:

  • De Stevin-premie: de nieuwe valorisatieprijs van het ministerie van OCW
  • De oratie van Arwin van Buuren: voor een ontwerpgerichte bestuurskunde
  • ECV op het intranet
  • Goede voorbeelden van valorisatie: ESHCC, ESSB, RSM.