Eddy Hus interim-lid College van Bestuur

De Raad van Toezicht van de Erasmus Universiteit Rotterdam heeft drs. Eddy Hus benoemd als tijdelijk lid van het College van Bestuur per 1 juni 2017. Hij volgt drs. Bart Straatman op, die om gezondheidsredenen vroegtijdig zijn taken neerlegt.

Eddy Hus (44) is een ervaren interim-bestuurder met veel ervaring in het hoger onderwijs. Zo heeft hij de afgelopen jaren o.a. gewerkt voor de NHL Hogeschool, Radboud Universiteit en Hanze Hogeschool. Hij studeerde economie aan de Universiteit van Amsterdam. 

Hus neemt de portefeuille van drs. Bart Straatman over die om gezondheidsredenen helaas vroegtijdig zijn taken moet neerleggen. De Raad van Toezicht vindt het bijzonder spijtig dat Bart Straatman zijn tweede bestuursperiode niet heeft kunnen afmaken en spreekt haar grote waardering uit voor zijn werk de afgelopen bijna acht jaar. 

Campusvernieuwing
Bart Straatman heeft zich sinds zijn aantreden in februari 2010 met veel enthousiasme ingezet voor de universiteit. Zo was hij de initiatiefnemer en roerganger van het bedrijfsvoeringsprogramma BV 2013. Ook onderging campus Woudestein onder zijn leiding een metamorfose, waardoor de aantrekkingskracht voor Nederlandse en internationale studenten enorm is toegenomen. 

Uiteraard zal op een nader te bepalen moment afscheid van Bart Straatman worden genomen. De Raad van Toezicht is op dit moment bezig met de werving van een opvolger voor Straatman. 

Ir. drs. Hans Smits, voorzitter Raad van Toezicht

Meer informatie

Persvoorlichting Erasmus Universiteit Rotterdam, 010 4081216 of press@eur.nl

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen