‘Eerlijkheid voor kleine partijen’ op filosofieblog Bij Nader Inzien

Stefan Wintein en Conrad Heilmann van de Faculteit der Wijsbegeerte van de Erasmus Universiteit Rotterdam doen in een gezamenlijke project onderzoek naar het concept fairness. In een blogpost op de filosofieblog Bij Nader Inzien bespreken ze de problematiek rondom de zetelverdeling na de uitslagen van de Nederlandse Tweede Kamerverkiezingen. Ze stellen in deze blog dat de huidige methode die gebruikt wordt om restzetels te verdelen oneerlijk is voor kleine partijen.

Tot voor kort konden kleine partijen deze oneerlijkheid enigszins ondervangen, door zogeheten lijstverbindingen aan te gaan. Echter, de mogelijkheid tot het aangaan van lijstverbindingen is recentelijk afgeschaft. Dit maakt de wijze waarop de restzetels in Nederland verdeeld worden feitelijk nóg oneerlijker voor kleine partijen. Bovendien zijn er volgens Wintein en Heilmann betere en eerlijkere methoden om de restzetels te verdelen voorhanden. De blogpost waarin deze methoden worden toegelicht is hier te lezen.

De belangstelling van Wintein en Heilmann voor de restzetelverdeling problematiek komt voort uit hun bredere onderzoek naar fairness. In dit onderzoek laten zij zien dat en hoe wiskundige en micro-economische literatuur over fair division van belang is voor filosofische theorieën over fairness.

De blogpost is gebaseerd op het artikel “Dividing the Indivisible” in het wetenschappelijke tijdschrift Politics, Philosophy & Economics, waarin wordt beargumenteerd dat de apportionment theorie uiterst relevant is voor het filosofische debat omtrent fairness. Het artikel is hier te lezen (open access).