ELC-dag 2016: Hoorcolleges in het pgl-systeem

ELC-dag 2016: Hoorcolleges in het pgl-systeem

Op 4 februari 2016 vond alweer de derde ELC-Onderwijsdag plaats. Het onderwerp van deze ELC-dag was: Hoorcolleges in het pgl-systeem. Het was een drukbezochte bijeenkomst, waarin de deelnemers zich met enthousiasme bogen over de vraag: Welke rol kan het hoorcollege spelen in pgl? 

Na enkele woorden van welkom door decaan Suzan Stoter en een toelichting op het thema door Ruben Houweling, was de vloer voor Kris Stabel, onderwijskundige bij het Risbo. Hij lichtte toe dat onderwijs naar het model van pgl gestuurd is door input en vragen van studenten. Tijdens een hoorcollege is de docent voornamelijk zender. Dit lijkt conflicterend. Het gevaar is dat het hoorcollege en het doel van pgl elkaar kunnen tegenspreken. Het hoorcollege in een pgl-systeem moet in duidelijk verband staan met andere onderwijsactiviteiten en de docent moet zich bewust zijn van het doel van pgl.

Kris wisselt zijn presentaties af met vragen aan de zaal en twee rondes tafeldiscussies. Na elke tafelsessie worden de uitkomsten plenair besproken. Nadat de deelnemers in de eerste ronde de functies van het hoorcollege in het pgl hebben besproken, worden in de tweede ronde ervaringen gedeeld met activerende methodes die in het hoorcollege kunnen worden gebruikt. Een hoorcollege is pas effectief wanneer studenten niet alleen passief luisteren, maar ook aan het denken of aan het werk worden gezet. 

Een van de voorbeelden van een activerende werkvorm was een experiment bij een college over het bystander-effect. De docent liet in de pauze haar laptop stelen. Na de pauze werd aan de studenten gevraagd die dit zagen gebeuren, waarom zij wel of niet op de diefstal reageerden. Een dergelijk experiment heeft impact en zal door studenten niet snel worden vergeten. Het stelen van de laptop was natuurlijk allemaal een vooropgezet plan. 

Een tweede voorbeeld kwam van een docent die vertelde dat in het verleden een student een keer een brief heeft meegenomen die hij van zijn werkgever had gekregen en waar hij hulp bij wilde hebben. Deze brief werd als voorbeeld in het college gebruikt waarbij andere studenten ineens een duidelijkere mening hadden omdat het om een medestudent ging. Het koppelen van studentenervaringen aan de stof kan dus goed werken.

Aan het einde van deze inspirerende middag was er de gelegenheid om alles nog eens met elkaar door te spreken onder het genot van een hapje en een drankje. De resultaten van deze middag zullen onder meer een plaats krijgen in de rapportage van de facultaire werkgroep die zich buigt over de activering van studenten in ELC-hoorcolleges.