Er is nog tijd…

…om je verkiesbaar te stellen voor de ESE Faculteitsraad. De periode om je kandidaat te stellen loopt af op dinsdag 7 maart 2017, precies om 12 uur ’s middags.

De kandidaatstellingsformulieren kun je hier downloaden. Uitgeprinte formulieren zijn beschikbaar op het secretariaat op kamer H06-26. Minstens vijf ESE studenten moeten de kandidatuur ondersteunen. Een naam van een ondersteuner mag maar een keer op een formulier van een kandidaat voorkomen. Compleet ingevulde en getekende formulieren kunnen worden ingeleverd op het secretariaat op kamer H06-26. Formulieren die na de deadline op 7 maart 2017, 12 uur ‘s middags, worden ingeleverd, zullen niet in behandeling worden genomen. Verkiezingen vinden plaats van 18 april tot en met 25 april 2017.

Meer informatie is te vinden op de website of neem contact op met de studentleden van de faculteitsraad.