Erasmus School of Law gedenkt Saskia J. Stuiveling

Met verdriet heeft Erasmus School of Law kennisgenomen van het plotselinge overlijden van alumna Saskia J. Stuiveling. De voormalige staatssecretaris van Binnenlandse Zaken werd in 1999 benoemd tot de eerste vrouwelijke president van de Algemene Rekenkamer.

Stuiveling begon haar academische opleiding in 1964, toen zij rechten ging studeren aan de Nederlandse Economische Hogeschool, de voorloper van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Daarmee behoort zij tot de eerste generatie studenten van onze faculteit. Tijdens haar indrukwekkende loopbaan heeft zij altijd grote betrokkenheid getoond bij Erasmus School of Law en onze studenten. Rotterdam bezat volgens haar ‘de universiteit van de opgestroopte mouwen’, waar je met de praktijk om leerde gaan.

Stuiveling koos destijds voor Rotterdam omdat de familie van haar moeder uit de Maasstad kwam; haar grootvader was er rechter. In een interview dat ESL een paar jaar geleden met haar hield, gaf zij aan dat de studie haar uitstekend was bevallen. “We waren een echt pioniersploegje. We speelden een rechtbank na, bezochten gevangenissen, deden al die dingen die studeren leuk maken. Rotterdam was toen erg organisatiegericht en niet per se alleen gericht op het juridische. Het accent lag op de praktijk en we werden als juristen vooral opgeleid voor het bedrijfsleven, pas later ook voor de strafrechtketen.”

Saskia J. Stuiveling is 71 jaar geworden.