Erasmus School of Law neemt afscheid van prof. Maarten Kroeze

Afgelopen week heeft Erasmus School of Law stilgestaan bij het afscheid van prof. mr. Maarten Kroeze als voltijds hoogleraar aan de faculteit. Kroeze maakte enige tijd terug de overstap naar de Hoge Raad.

Zo’n 100 genodigden, onder wie vrienden en oud-collega’s, waren in het Erasmus Paviljoen bijeengekomen voor het afscheid van prof. Maarten Kroeze.

Na zijn oratie (over ‘bange bestuurders’) in 2005 was hij ruim tien jaar hoogleraar Ondernemingsrecht. Tussen 2009 en 2013 fungeerde prof. Kroeze bovendien als decaan van ESL.

Op 1 september 2016 is prof. Kroeze als raadsheer toegetreden tot de civiele kamer van de Hoge Raad der Nederlanden. Hiermee verplaatste hij zijn werkzame zwaartepunt naar de rechterlijke macht, al blijft hij ook als hoogleraar Ondernemingsrecht actief.

Tijdens de afscheidsbijeenkomst in het Erasmus Paviljoen werd uitgebreid stilgestaan bij de bijdragen die prof. Kroeze gedurende ruim tien jaar aan ESL heeft geleverd. Onder anderen decaan Suzan Stoter, Vino Timmerman, Sven Dumoulin en Bastiaan Assink spraken hem die middag toe. Ook werd hem een zogenoemd Liber Amicorum aangeboden. Hierin waren persoonlijke bijdragen van zijn vakgenoten gebundeld. In zijn dankwoord beloofde prof. Kroeze deze artikelen met aandacht en plezier te zullen lezen. Hij dankte met name prof. Assink voor de totstandkoming van het Liber Amicorum.