Erasmus+-subsidie voor Graduate School

Aan de Erasmus Graduate School of Social Sciences and the Humanities (EGSH) is een EU Erasmus+-subsidie ter waarde van 400.000 euro toegekend. Met deze subsidie kan de Graduate School in Europees verband gaan werken aan de verbetering van het begeleiden van promovendi.

De Erasmus+-beurs stelt EGSH in staat om het ‘Graduate SPIRIT’-project (School Programme for International Researchers and Interdisciplinary Training) te coördineren. Dit project bestaat uit een consortium van negen Europese graduate schools met een vergelijkbaar profiel.

Het project inventariseert de beste praktijken van graduate schools op het gebied van promovendi, personeel, onderwijsprogramma's en organisatie. Daarnaast wordt er in het kader van het project een aantal innovaties op het gebied van internationaal, interdisciplinair en sectoroverschrijdend onderwijs getest. Het uiteindelijke doel is de creatie van een 'blauwdruk', waaruit graduate schools op basis van hun specifieke behoeften elementen kunnen selecteren en toepassen.

Betere instrumenten voor de opleiding van promovendi

Het Graduate SPIRIT-project is tot stand gekomen omdat er onder Europese graduate schools een sterke behoefte bestaat aan adequatere instrumenten voor het stimuleren, organiseren en beheren van interdisciplinariteit en diversiteit binnen promotieopleidingen.

Op dit moment zijn de beste praktijken op dit gebied erg gefragmenteerd en moeilijk te vinden voor individuele, nationale graduate schools. Bovendien hebben deze graduate schools in toenemende mate te maken met een instroom van internationale promovendi. Het is daarom belangrijk dat ze inzicht krijgen in de culturele uitdagingen die een dergelijke diversiteit met zich meebrengt.

Met de resultaten van dit project kunnen de deelnemende universiteiten beter voldoen aan de zogenaamde derde cyclus van het Bolognaproces, door vast te stellen welke elementen het meest bijdragen aan het succes van hun promotieopleidingen. In het kader van Bologna III wordt universiteiten in de Europese onderwijsruimte verzocht om hun promotieopleidingen te beoordelen aan de hand van dezelfde descriptoren als hun bachelor- en masteropleidingen.

Juryrapport

Het Graduate SPIRIT-project is een van de acht geselecteerde projecten uit in totaal 31 inzendingen. De jury roemde de nadruk die in het project op de promotieopleiding wordt gelegd en noemde deze "uiterst uniek". Bovendien beschouwde de jury het transnationale karakter van het voorstel als een meerwaarde.

De vergelijking van praktijken in promotieopleidingen uit heel Europa, met alle verschillende culturele en contextuele achtergronden, zal volgens het rapport "naar alle waarschijnlijkheid een positieve invloed hebben op de validiteit en toepasbaarheid van de resultaten van het project in meerdere landen." Het Europese consortium werd bovendien geprezen als een "stabiel en kwalitatief hoogstaand" samenwerkingsverband.

De deelnemende universiteiten zijn Erasmus Universiteit Rotterdam (coördinator, Nederland), Central European University (Hongarije), Heidelberg University (Duitsland), Leipzig University (Duitsland), Loughborough University (Verenigd Koninkrijk), Institute of Philosophy and Sociology van de Poolse Academie der Wetenschappen (Polen), Universiteit van Leuven (België), University of Helsinki (Finland) en Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines University (Frankrijk)

Over Erasmus+

Erasmus+ is het programma van de Europese Unie voor onderwijs, beroepsopleiding, jeugd en sport. Het programma heeft een looptijd van zeven jaar, van 2014 tot 2020, waarbij organisaties ieder jaar worden uitgenodigd om subsidie aan te vragen voor creatieve en waardevolle activiteiten.

Meer informatie

Jan-Willem van der Mijde, MA, Communications officer Erasmus Graduate School of Social Sciences and the Humanities (EGSH), +31 10 408 26 07,   vandermijde@egsh.eur.nl