Erasmus+ subsidies voor preventie schooluitval, big data in psychologie onderwijs en Graduate School

Erasmus+ subsidies voor preventie schooluitval, big data in

De Erasmus School of Social and Behavioural Sciences van de Erasmus Univeristeit Rotterdam heeft uit het Europese Erasmus+ programma voor onderwijs, jeugd en sport drie projecten gefinancierd gekregen.

1)     Dr. Annemarie Hiemstra en prof.dr. Marise Born (DPECS) voor het project Big Data in Psychological Assessment. Een samenwerkingsproject met andere Europese universiteiten en bedrijfsleven.

Het adequaat gebruik van big data vereist andere vaardigheden en competenties voor niet IT-professionals, zoals psychologen. Data science vaardigheden en soft skills zijn nodig om zich aan te passen aan de snel veranderende externe ontwikkelingen. Dit vraagt om aanpassingen in het psychologie onderwijs. In dit project "Big Data in Psychologisch Assessment" (BDPA), wordt kennis van de verschillende deelnemers bij elkaar gebracht zodat deze organisaties nieuwe inzichten verwerven voor het gebruik en de interpretatie van big data. Als gevolg van deze samenwerking zullen studenten en (toekomstige) professionals deze nieuwe vaardigheden en competenties eigen hebben gemaakt. Erasmus Universiteit  levert in de diverse deelprojecten kennis en expertise op de terrein van personeelselectie. Het gaat daarbij om vooroordelen, eerlijkheid en discriminatie. Daarnaast wordt de Rotterdamse expertise op het terrein van Probleem Gestuurd Onderwijs ingebracht bij de diverse projecten. Het project maakt het mogelijk het psychologie onderwijs op het terrein van arbeid- en organisatiepsychologie te vernieuwen.

2)     Prof.dr. Sabine Severiens (DPECS) voor het project  “PACT-Partnership Achieving Communities Tackling Early School Leaving”. Een samenwerking met Noorwegen, Letland, Gemeente Rotterdam, Marnix Gymnasium Rotterdam.

Het internationale project richt zich op preventie van schooluitval. De Rotterdamse partners gaan een leerling-student mentoring programma ontwikkelen waarbij studenten van de Erasmus Universiteit aan Marnix Gymnasium leerlingen worden gekoppeld. De Erasmus Universiteit, Gemeente Rotterdam en het Marnix Gymnasium zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van het mentoring programma en het onderzoek dat aan het project gekoppeld is. Het Rotterdams onderdeel van het internationale onderzoek is deels gebaseerd op de theorie van de Rotterdamse socioloog Iliass El Hadioui over de transformatieve school.

3)     Prof.dr. Liesbet van Zoonen, drs. Jan Nagtzaam (Graduate School) | Voor het project: Graduate School Program for International Researchers and Interdisciplinary Training.

Meer informatie

Marjolein Kooistra, mediarelaties ESSB, kooistra@essb.eur.nl | 010 408 2135