ERC Starting Grant voor vaderonderzoek Renske Keizer

Prof.dr. Renske Keizer heeft een ERC Starting Grant van 1,5 miljoen euro ontvangen voor haar project naar de relatie tussen sociale klasse, de betrokkenheid van vaders en de ontwikkeling van kinderen. Keizer is universitair hoofddocent bij de Erasmus School for Social and Behavioral Sciences en bijzonder hoogleraar Pedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam. 

Het project combineert inzichten uit de sociologie, pedagogiek en ontwikkelingspsychologie. Keizer onderzoekt of, en zo ja hoe, vaders de sociale, emotionele en cognitieve ontwikkeling van hun kinderen beïnvloeden. Meer specifiek wordt de vraag gesteld in hoeverre het opvoedingsgedrag van vaders sociale klasse-verschillen in de ontwikkeling van kinderen verkleint, in stand houdt of juist vergroot.

Keizer leidt met de subsidie van de European Research Council (ERC) een vijfjarig onderzoeksproject met een postdoc, twee promovendi en vier student-assistenten.

De jury van de ERC over het project: “Het voorstel is zeer innovatief. Het onderzoekt bovendien niet alleen een onderwerp dat vanuit een fundamenteel wetenschappelijk perspectief heel belangrijk is, maar dat ook voor beleidsmakers zeer relevant kan zijn. Door de disciplinaire grenzen van de sociologie en de psychologie te overstijgen, grenzen die de wetenschap hebben geteisterd, is Renske Keizer’s voorstel in staat om tot nieuwe ontdekkingen te komen”.

Over de ERC Starting Grants 
Met de ERC Starting Grants streeft de EU ernaar talentvolle onderzoeksleiders te ondersteunen die op het punt staan hun eigen onafhankelijk onderzoeksteam op te richten. Renske Keizer is de vierde EUR-socioloog die in de ERC-prijzen valt. Pearl Dykstra (AdG), Willem Schinkel (StG) en Maurice Crul (StG) gingen haar al voor.

Prof.dr. Pearl Dykstra, directeur onderzoek van de afdeling Bestuurskunde en Sociologie van de Erasmus Universiteit: “Renske is een super talent. De ERC-subsidie is een prachtige blijk van erkenning van haar bijzondere academische prestaties. We zijn buitengewoon trots op haar!”

Over Renske Keizer
Renske Keizer (1983) trad in dienst bij de Erasmus School of Social and Behavioral Sciences in 2010. In de afgelopen jaren kreeg zij vaker belangrijke erkenning voor haar onderzoeksbijdragen, waaronder een Veni- en een Vidi-subsidie van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). In 2016 werd ze geselecteerd als een van de 25 meest talentvolle jonge wetenschappers aan alle Nederlandse en Vlaamse universiteiten. Haar onderzoek is gepubliceerd in toonaangevende vakbladen, waaronder Journal of Marriage and Family, Journal of Family Psychology, Population and Development Review, European Sociological Review, and European Journal of Population.

renske_keizer_pip_sb-1
Meer informatie

Persvoorlichting Erasmus Universiteit Rotterdam, 010 4081216 of press@eur.nl