EUR’s volgende stap in de transitie naar 100% open access

Het wetenschappelijk onderzoek op de Erasmus Universiteit Rotterdam is stevig verankerd in internationale onderzoeksnetwerken en heeft een sterke maatschappelijke oriëntatie. Publieke toegankelijkheid van al onze onderzoeksresultaten is daarbij van groot belang. Dit bevordert de verspreiding van kennis, geeft studenten toegang tot het meest recente en relevante onderzoek, stimuleert nieuw onderzoek en creëert maatschappelijke impact.

De Erasmus Universiteit zet een volgende stap in de transitie naar 100% Open Access met de implementatie van het Open Access Reglement (OAR). Het reglement is gebaseerd op artikel 25fa van de Auteurswet (het amendement Taverne) dat onderzoekers het recht geeft om korte publicaties na een redelijke termijn gratis beschikbaar te stellen voor publiek. Het OAR maakt het mogelijk om dit met stilzwijgende instemming te doen, zonder dat onderzoekers hiervoor zelf in actie hoeven te komen.

De Universiteitsbibliotheek zal korte wetenschappelijke werken, na een embargo van zes maanden, in de uitgeversversie openbaar beschikbaar stellen via het institutionele repository (Pure). Korte wetenschappelijke werkenzijn onder meer: gepubliceerde wetenschappelijke en professionele artikelen, hoofdstukken uit samengestelde werken en congrespublicaties.

Het Open Access Reglement geldt ook met terugwerkende kracht. Dit betekent dat ook werken die in dienst van de EUR zijn gemaakt vóór de inwerkingtreding van het OAR, openbaar beschikbaar worden gesteld.

Nieuw of eerder gepubliceerd werk kan worden uitgesloten van het OAR door het middel van een opt-out. In zo’n geval wordt de auteur verzocht om de Bibliotheek te voorzien van de finale auteursversie van de publicatie openbaar. Deze versie wordt dan openbaar gemaakt volgens de richtlijnen van de uitgever (zie Sherpa Romeo).

De EUR garandeert aan deelnemende onderzoekers dat bij een juridisch geschil met een uitgever de universiteit als werkgever alle eventuele kosten voor haar rekening zal nemen. Krijg je op enig moment vragen van derden over de Open Access beschikbaarheid van je publicaties, neem dan contact op met de Universiteitsbibliotheek via: openaccess.library@eur.nl.

Meer informatie

Ga voor meer informatie over het Open Access Reglement naar MyEUR of de FAQ pagina voor een antwoord op de meest voorkomende vragen. Wil je meer weten over de Open Access mogelijkheden op de EUR? Ga naar Open Access op de EUR of bekijk het Open Access stroomschema.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen