Filosofie studeren in modules

Filosofie studeren in modules

Met ingang van het academisch jaar 2017/2018 verloopt de inschrijving voor filosofie in modulevorm via de Erasmus Academie. Geïnteresseerden kunnen net als in voorgaande jaren een of meerdere cursussen van de bacheloropleiding Wijsbegeerte van de Erasmus Universiteit Rotterdam volgen. Zij kunnen zich aanmelden voor losse cursussen of voor een combinatie van vakken in een bepaald interessegebied. Ook is het mogelijk om de gehele bachelor in modulevorm af te ronden. De inschrijvingen voor cursussen in het collegejaar 2017/2018 zijn vanaf nu geopend. De startdatum verschilt per cursus en de looptijd van elke cursus bedraagt vijf weken. De eerste cursussen starten in september.

Toegankelijk voor iedereen
De individuele cursussen filosofie zijn toegankelijk voor iedereen, er zijn geen formele toelatingseisen. Cursisten schuiven aan bij het reguliere onderwijs en volgen de colleges samen met reguliere studenten. In principe staan alle cursussen open voor geïnteresseerden. In sommige gevallen dienen de vakken in een specifieke volgorde te worden gedaan (bijvoorbeeld Logica en Analytische Kenleer I en II). Wie uiteindelijk ook een bachelordiploma Wijsbegeerte wil halen, moet voldoen aan de formele toelatingseisen van Nederlandse universiteiten.

Topopleiding
Volgens de visitatierapporten Onderwijs en Onderzoek behoort de Rotterdamse Faculteit der Wijsbegeerte tot de beste van Nederland. De opleiding filosofie in Rotterdam is daarnaast volgens de Keuzegids Universiteiten voor het derde achtereenvolgende jaar tot topopleiding benoemd.

Kosten per cursus
Cursisten betalen enkel voor de cursus(sen) waarvoor zij zich inschrijven. De prijs per cursus bedraagt € 251,25 incl. tentamen en een hertentamen, plus eenmalige, jaarlijkse registratiekosten van € 40. Elke cursus omvat 3,75 studiepunten (ECTS). De complete Bachelor Wijsbegeerte bestaat uit 180 studiepunten.

Inschrijven
Meer informatie over filosofie studeren in modules en het inschrijfformulier staat op de website van de Erasmus Academie.

Hier staat ook het complete cursusoverzicht en een overzicht van veelgestelde vragen.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Esther van den Heuvel MA, t. 010 408 8687 of vandenheuvel@erasmusacademie.nl.