Erasmus School of Law
Nieuws

Gascaria masterscriptieprijs

De Stichting Gascaria heeft als doelstelling het bevorderen van de studie naar het recht in relatie tot de humaniora en al hetgeen hiermee verband houdt of bevorderlijk kan zijn. Het bestuur van de Stichting Gascaria maakt bekend dat de Stichting een prijs van € 1.000,- beschikbaar stelt ter bekroning van de beste masterscriptie in Nederland op het interdisciplinaire gebied van het verband tussen het recht en de humaniora. 

Deze prijs is mede bedoeld als aanmoedigings- prijs voor studenten met belangstelling voor rechtswetenschappelijk onderzoek en wordt tweejaarlijks uitgereikt. In 2018 zal de uitreiking plaatsvinden omstreeks eind april 2018.

Studenten die mee willen dingen naar deze prijs dienen vóór 1 maart 2018 hun scriptie in viervoud in te zenden, met een kort curriculum vitae en een aanbeveling van hun scriptiebegeleider, aan de voorzitter van de Stichting, correspondentie-adres:

Erasmus School of Law
T.a.v. Gascaria Scriptieprijs
Secretariaat L5-oostPostbus 1738, 3000 DR Rotterdam

De scriptie dient afgerond te zijn met een eindcijfer in de periode tussen 1 februari 2016 en 1 februari 2018.

Ter informatie: aan de omvang van de scriptie worden geen nadere eisen gesteld. Gelet op de doelstelling van de Stichting mag voor het onderwerp van de scriptie het begrip humaniora ruim worden opgevat, in die zin dat daaronder begrepen worden taal- en literatuurwetenschappen, wijsbegeerte, theologie, (kunst- en cultuur)geschiedenis, archeologie, muziek-, film- en theaterwetenschap, steeds in relatie tot het recht.

Meer informatie over de Gascaria masterscriptieprijs is te vinden op de website van Stichting Gasaria (www.stichtinggascaria.nl). Daarnaast kunt u contact opnemen met mw. prof. mr. H.S. Taekema door een e-mail te sturen naar taekema@law.eur.nl.