Gezocht: werkende 55-plussers als proefpersoon voor testen van online trainingen

Gezocht: werkende 55-plussers als proefpersoon voor testen

Bent u een oudere werknemer (55+) die minimaal tien uur betaald of onbetaald werk verricht? Bij de Erasmus Universiteit Rotterdam - afdeling Psychologie wordt nu onderzoek gedaan naar verschillende trainingstechnieken voor oudere werknemers ter versterking van hun geheugen en aandacht functies. De onderzoekers zijn op zoek naar werkende 55-plussers die als proefpersoon willen meewerken bij het testen van online trainingsmethoden. U kunt zich opgeven tot en met 20 mei 2017.

In het onderzoek onder begeleiding van psychologen dr. Katinka Dijkstra en
dr. Daantje Derks wordt het effect van verschillende trainingstechnieken op het optimaal benutten van geheugen en aandacht (cognitieve prestatie) onderzocht. Het doel van het onderzoek is het ontwikkelen en testen van een online trainingsprogramma waarbij de werkzaamheid van een cognitieve training wordt vergeleken met een meer lichaamsgerichte training. Een werkzame training zou eraan kunnen bijdragen dat oudere werknemers langer cognitief energiek blijven en met plezier hun werktaken blijven vervullen.

Met de uitkomsten van het wetenschappelijke onderzoek kan worden aangetoond wat wel en wat niet werkt. Aan de hand daarvan kunnen trainingen worden ontwikkeld die de vitale en cognitieve weerbaarheid van oudere werknemers verhogen.

Langer doorwerken
Een van de consequenties van het verhogen van de pensioengerechtigde leeftijd is dat werknemers langer moeten doorwerken terwijl leeftijd verbonden cognitieve achteruitgang ten aanzien van aandacht en geheugen merkbaar kan zijn in het werk. Tegelijkertijd hebben oudere werknemers te maken met technologische ontwikkelingen op het werk die een flexibele instelling vereisen maar niet noodzakelijk passen bij hun voorkennis en ervaringen met nieuwe technologie.

Meedoen?
De onderzoekers zijn op zoek naar mensen tussen de circa 55 en 70 jaar, die minimaal 10 uur per week werken en thuis toegang hebben tot internet. Deelnemers worden twee keer uitgenodigd op de Erasmus Universiteit voor een voormeting en nameting en oefening met de online training. Tussen deze metingen in worden gedurende twee weken zes trainingen (van ongeveer 45 minuten) online thuis en op een zelf gekozen moment uitgevoerd. De onderzoeksperiode loopt van 1 mei tot half juni 2017. Voor deelname staat een vergoeding van 20 euro tegenover en mogelijk een verbetering van cognitieve prestaties ongeacht het gevolgde trainingsprogramma. Deelnemers die het programma hebben afgerond, krijgen ook toegang tot de andere training.

Opgeven met naam, geboortedatum en woonplaats: eur55plus@gmail.com

Meer informatie

Marjolein Kooistra | communicatie Faculteit der Sociale Wetenschappen, Erasmus Universiteit Rotterdam | 010 408 2135 | kooistra@fsw.eur.nl