Graag niet al te generiek

Graag niet al te generiek

Hoe kun je wetenschappers verleiden tot datamanagement? De Universiteitsbibliotheek ging met ze in gesprek. 'Onderzoekers zitten niet te wachten op beleid dat zich richt op controle en dat dus op wantrouwen lijkt te zijn gebaseerd.'

Financiers en subsidieverstrekkers stellen in toenemende mate eisen aan de toegankelijkheid en het 'managen' van onderzoeksdata. Zogenaamde datamanagementplannen zijn inmiddels verplicht. Ook Europese en nationale gedragscodes en disciplinespecifieke gedragscodes stellen om redenen van betrouwbaarheid en controleerbaarheid eisen aan de wijze waarop onderzoekers data verzamelen, gebruiken, documenteren en archiveren.
En tenslotte stellen tijdschriften eisen aan de wijze waarop de aan het artikel onderliggende data beschikbaar moeten zijn voor onderzoek.

Het hele artikel, van Marlon Domingus, verschenen in Thema Hogeronderwijs en is te vinden in RePub: https://repub.eur.nl/pub/100258