Gronings Letselschadecongres

Gronings Letselschadecongres

Op de vroege maandagochtend van 2 oktober vertrokken de studenten van de master Aansprakelijkheid en Verzekering naar de Rijksuniversiteit Groningen om daar het 11ᵉ Gronings Letselschadecongres bij te wonen. Het thema van het congres was: 'Overeenkomsten in letselschadezaken'.

Het congres werd geopend door dagvoorzitter prof. mr. A.J. Verheij. Vervolgens trapte prof. mr. A.G. Castermans deze dag af met zijn verhaal over samenloop van contractuele met buitencontractuele aansprakelijkheid. Daarna was het de beurt aan mr. A. Kolder om iets te vertellen over de stand van zaken bij de werkgeversaansprakelijkheid. Na een heerlijke lunch vervolgde mr. O. Böhmer het congres door een lezing te houden over vervoersovereenkomsten en letselschade.

Daarna kwam mr. P.C. Knijp aan het woord om ons iets te vertellen over verzekeringsovereenkomsten en letselschade. Tenslotte was het aan mr. R.A. Dozy om de dag af te sluiten met een lezing over vaststellingsovereenkomsten en letselschade vanuit een rechterlijk perspectief. De dag werd afgesloten met een borrel. Al met al was het een erg leerzame dag!