Hans de Jonge neemt afscheid als hoogleraar

Hans de Jonge
Hans de Jonge

Oud-premier Jan Peter Balkenende zal een keynote speech verzorgen. Daarna zal dagvoorzitter Paul Rullmann met kernhoogleraren Hans Wamelink, Vincent Gruis, Ellen van Bueren en natuurlijk Hans de Jonge de uitdagingen in het vakgebied doornemen, in samenspraak met de zaal. Geïnteresseerden zijn van harte welkom vanaf elf uur; het symposium begint om twaalf uur.

Tijdens het tweede gedeelte van het symposium spreekt Hans de Jonge zijn afscheidsrede ‘The Real Estate Challenge’ uit, een inspirerende en amusante blik op het vakgebied en de toekomst hiervan. De rede begint om drie uur; publiek wordt vriendelijk verzocht tijdig in de aula aanwezig te zijn voor deze rede. Na afloop van het officiële gedeelte (tussen 16.30u en 17.00u) is er gelegenheid om Hans de hand schudden tijdens de receptie en met elkaar verder in gesprek te gaan.

Aanmelden kan via deze link. Deelname is gratis.

Meer informatie

Voor meer informatie: zie website TU Delft.