Hans van Leeuwen nieuwe decaan Erasmus MC

Het College van Bestuur van de Erasmus Universiteit Rotterdam heeft prof.dr. J.P.T.M. (Hans) van Leeuwen met ingang van 1 september 2017 benoemd tot decaan van de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen.

Van Leeuwen wordt, conform de afspraken tussen het Erasmus MC en de EUR, met ingang van dezelfde datum door de Raad van Toezicht van het Erasmus MC benoemd als lid van de Raad van Bestuur. Stafconvent, ondernemingsraad en de cliëntenraad hebben positief geadviseerd over de benoeming.

Inwendige geneeskunde
Hans van Leeuwen studeerde biologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, waarna hij is gepromoveerd aan de Universiteit van Leiden. Hij werkt sinds 1988 in het Erasmus MC als staflid en onderzoeker op de afdeling Inwendige Geneeskunde. Gedurende deze tijd heeft hij onder meer leiding gegeven aan een onderzoeksprogramma op het gebied van calcium en botstofwisseling, en was hij hoofd van de laboratoria Inwendige Geneeskunde. Sinds 2015 is hij werkzaam als prodecaan Onderzoek en directeur van de pijler Onderwijs en Onderzoek. Daarnaast is hij ook bestuurslid van de American Society for Bone and Mineral Research.

Uitdaging
Hans van Leeuwen: "Ik zie deze stap als een prachtige kans om de ervaring, die ik heb opgedaan tijdens het opbouwen van een internationaal-georiënteerde onderzoekslijn, het geven en organiseren van onderwijs en het starten van een spin-offbedrijf in combinatie met mijn ervaring in bestuurlijke functies, in te zetten voor het Erasmus MC. Het is een grote uitdaging om het onderwijs en onderzoek te versterken in lijn met te verwachten veranderingen in kliniek, diagnostiek en patiëntenzorg in de nabije en verdere toekomst. Hierbij zijn focus, innovatie en synergie sleutelwoorden en zal er speciale aandacht zijn voor de ontwikkeling van talenten die de toekomst vorm moeten geven."  

Verheugd
De Raad van Toezicht en Raad van Bestuur van het Erasmus MC geven aan zeer verheugd te zijn met de benoeming van Hans van Leeuwen en uit te zien naar een vruchtbare samenwerking.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen