Heeft u publicaties in Web of Science? Controleer dan uw author record(s)!

Web of Science heeft kortgeleden nieuwe ‘author records’ geïntroduceerd: groepen van publicaties in Web of Science die waarschijnlijk geschreven zijn door dezelfde persoon. Auteurs kunnen hun record nu claimen via Publons, waardoor hun publicaties gemakkelijker te vinden zijn in Web of Science. Ook nieuw is de optie om niet-geclaimde author records te verbeteren, bijvoorbeeld door records te combineren of publicaties die er niet bij horen te verwijderen.

De author records in Web of Science worden gegenereerd door een algoritme, dat gebruik maakt van verschillende indicatoren om publicaties samen te voegen. Helaas kan het algoritme publicaties missen of publicaties van auteurs met (bijna) dezelfde naam combineren in één record. Onderzoekers kunnen de records nu verbeteren door hun eigen record te claimen of door correcties door te geven voor niet-geclaimde records.

Meer informatie

Een Engelstalige handout is beschikbaar in de module ‘Enhancing your academic visibility & profile’. Als u hulp nodig heeft, neem dan contact op met een lid van het Research Evaluation & Assessment Service Team van de Universiteitsbibliotheek van de EUR.