Impact van 15 jaar Generation R gebundeld

Generation Next by Joost van der Vleuten
Joost van der Vleuten

‘Gezond opgroeien. Van een kwetsbare naar een kansrijke start’. Dat is de titel van het boek waarin onderzoekers van het Erasmus MC resultaten presenteren van vijftien jaar onderzoek onder duizenden Rotterdamse kinderen en hun ouders. Het eerste exemplaar is op 5 december 2019 door prof. dr. Vincent Jaddoe in bijzijn van enkele ouders en kinderen, overhandigd aan Hugo de Jonge, Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De minister stelt vier miljoen euro beschikbaar voor het vervolgonderzoek van Generation R.

Generation R

Het bevolkingsonderzoek Generation R naar de gezondheid van 10.000 kinderen bestaat al meer dan vijftien jaar. In 2001 startten onderzoekers van het Erasmus MC met het onderzoek toen de Rotterdamse moeders net zwanger waren. Doel van het onderzoek is zicht krijgen op de vraag waarom het ene kind zich goed ontwikkelt en het andere kind niet.

Factoren

Al vele jaren doen duizenden kinderen mee van meer dan honderdzestig nationaliteiten. Aan de hand van vele vragenlijsten en vierjaarlijks bezoek van de deelnemers aan het onderzoekscentrum, dat gevestigd is in het Erasmus MC - Sophia Kinderziekenhuis, doen honderden wetenschappers onderzoek naar factoren die de gezondheid van kinderen op vele manieren beïnvloeden. Dit unieke project trekt al jaren onderzoekers uit de gehele wereld aan.

Kansrijke start

Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Hugo de Jonge schrijft in het voorwoord: “Deze kennis leert ons hoe we kwetsbare gezinnen beter kunnen ondersteunen en hoe we hun omgeving zo aan kunnen passen dat hun kinderen vaker een kansrijke start krijgen.”

Impact

Vincent Jaddoe, hoofd van Generation R: “Het boek ‘Gezond opgroeien. Van een kwetsbare naar een kansrijke start’ geeft een beeld van resultaten die belangrijke impact hebben op toekomstige generaties in Nederland. Wij hopen de deelnemers, beleidsmakers, zorgverleners en andere geïnteresseerden met dit boek een indruk geven van de resultaten, de impact en de mensen achter het onderzoek.

Vier miljoen

Heel blij zijn wij dat de minister vier miljoen euro beschikbaar stelt voor het onderzoek van de komende jaren. Dit geeft ons de kans om de deelnemers te blijven volgen totdat ze achttien jaar worden. En de resultaten te vertalen naar de nieuwe zwangere vrouwen die meedoen aan Generation R Next.”

Eerste fase

Jaddoe: “Dankzij Generation R weten we nu dat de eerste fase van het leven cruciaal is voor de ontwikkeling en gezondheid van kinderen in de rest van hun leven. Bijvoorbeeld, dat een gezond gewicht voor vrouwen die zwanger willen worden meer invloed heeft op hun ongeboren kind, dan de toename van het gewicht van moeders tijdens de zwangerschap. Het onderzoek heeft ook geleid tot nieuwe referentiewaarden voor gewichtstoename en groeicurves naar etniciteit.”

Generation R Next

“We zijn ook veel te weten gekomen over sociale verschillen in gezondheid en het effect daarvan op bijvoorbeeld bijziendheid en de gezondheid van het gebit bij kinderen. Wij verwachten veel van vervolgprogramma Generation R Next. Dit programma begint al vóór de conceptie en richt zich ook op het ontwikkelen van hulp gericht op de allereerste fase van het leven. Hiermee willen we de kennis die de afgelopen jaren is opgedaan vertalen naar de praktijk.” Stellen met een kinderwens die in Rotterdam wonen kunnen zich aanmelden via: https://generationr.nl/next/

Dankwoord

Generation R is mogelijk dankzij de nauwe samenwerking tussen Erasmus MC, de Erasmus Universiteit Rotterdam, de Gemeente Rotterdam, het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de honderden zorgverleners voor zwangerschap en kind. In het dankwoord bedanken de wetenschappers in het bijzonder de deelnemers, Rotterdamse verloskundigen, gynaecologen, artsen en verpleegkundigen op de Centra voor Jeugd en Gezin. Ook kinderartsen en de verschillende maatschappelijke en wetenschappelijke fondsen worden bedankt voor hun steun voor dit belangrijke project.

Het boek is op te vragen bij Generation R via generationr@erasmusmc.nl

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen