Ingrijpende aanpassing procesrecht: het nieuwe procesrecht na KEI

De rechtspraak in Nederland moet aansluiten bij de digitalisering van de samenleving en procedures moeten sneller en eenvoudiger. Dat is het doel van het programma Kwaliteit en Innovatie rechtspraak (KEI). Het programma richt zich op het burgerlijk procesrecht en het bestuursprocesrecht.

De relevante wijzigingen voor uw advocatenpraktijk worden in een maatwerkcursus o.l.v. mr. Steven Venhuizen toegelicht. Mr. Steven Venhuizen is zeer ervaren en zijn veelvuldige optredens worden zonder uitzondering zeer goed beoordeeld.
De cursus is volledig gewijd aan het nieuwe procesrecht na invoering op of na 1 oktober 2016 van het programma Kwaliteit en Innovatie rechtspraak (KEI). In drie uur laat hij alle onderwerpen de revue passeren, waaronder: de indeling van de wetgeving met (dubbel gefaseerde) inwerkingtreding en overgangsrecht. De (gedeeltelijke) harmonisatie van de huidige dagvaardings- en verzoekschriftprocedure met een digitaal dossier en digitale procesinleiding. Voor wie is digitaal procederen (niet) verplicht? Wat zijn de eisen aan de procesinleiding en hoe bereikt het oproepingsbericht de verweerder? Zijn er nog uitstellen mogelijk voor bijv. het verweerschrift? Wat gebeurt er allemaal op de mondelinge behandeling? Mogen er nog aanvullende processtukken worden ingediend? Wordt de uitspraak eerder gedaan? Tot slot worden de wijzigingen bij de rechtsmiddelen verzet en hoger beroep kort toegelicht.

Bent u geïnteresseerd in deze opleiding? Neem vrijblijvend contact op met Andreas Markus, opleidingsmanager zakelijke markt. U kunt hem een mail sturen markus@erasmusacademie.nl of telefonisch bereiken via 010 – 408 18 19.

Ook voor andere opleidingen van mr. Venhuizen, zoals Actualiteiten Burgerlijk Procesrecht en Procederen in arbeidszaken (met name na invoering WWZ) alsmede andere juridische onderwerpen/docenten, kunt ucontact opnemen met Andreas Markus.