Interim-dean Erasmus University College benoemd

Decaan prof.dr. Victor Bekkers van Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB) heeft in overleg met het College van Bestuur (CvB) prof.dr. Wim Hafkamp per 1 september 2018 benoemd tot interim-dean van het Erasmus University College (EUC). Hij is de opvolger van de huidige dean prof.dr. Maarten Frens. Hafkamp is aangesteld voor een periode van anderhalf jaar. Maarten Frens blijft tot eind 2018 als onderwijsdirecteur verbonden aan het EUC waar hij het accreditatietraject van de opleiding Liberal Arts and Sciences zal afronden.

 

De decaan ESSB heeft samen met het CvB besloten een interim-dean te benoemen omdat het nog niet gelukt is om een opvolger voor Maarten Frens te vinden. Een tijdelijke oplossing is gevonden in de benoeming van prof.dr. Wim Hafkamp.  

Wim Hafkamp is hoogleraar Milieukunde bij ESSB. Als oud-decaan ESSB heeft hij binnen de Erasmus Universiteit veel bestuurlijke ervaring. Daarna heeft hij diverse wetenschappelijke bestuurlijke functies bekleed buiten de universiteit. Als opdracht krijgt hij mee om, na de vliegende start van het EUC, een toekomstvisie op de verdere ontwikkeling van het EUC te formuleren.

De decaan ESSB en het CvB hebben veel waardering voor de grote inspanningen die Maarten Frens de afgelopen vijf jaar heeft geleverd. Maarten Frens heeft aan de wieg gestaan van het EUC en heeft samen met zijn team in vijf jaar tijd een bruisend en succesvol University College in het Rotterdamse centrum tot stand gebracht. In korte tijd heeft het EUC zich weten te vestigen als een van de beste University Colleges in Nederland. In 2017 en 2018 is het EUC in de ranking van Keuzegids Hoger Onderwijs als Top Rated Programme uit de bus gekomen. Daarnaast is er een innovatief onderwijsprogramma ontwikkeld waarbij studenten nauw betrokken worden bij vraagstukken die leven in de stad.

Over prof.dr. Wim Hafkamp

Hafkamp is milieueconoom en sinds 1994 hoogleraar Milieukunde bij de ESSB. Eerst als wetenschappelijk directeur van het Erasmus Center for Management and Sustainable Development, waarna hij in 2001 voor vier jaar aantrad als decaan ESSB. Na zijn decanaat is hij onder andere wetenschappelijk directeur geweest van Kenniscentrum NICIS (Netherlands Institute for City Innovation Studies) en van het kenniscentrum VerDus (Verbinden van Duurzame Steden) een initiatief van  NWO, Platform31 en diverse ministeries.
Verder is hij wetenschappelijk directeur van het Erasmus Off-campus PhD program 
Cleaner Production, Industrial Ecology & Sustainable Development van het Department of Public Administration and Sociology.

 

Meer informatie

Marjolein Kooistra, ESSB mediarelaties, 010 408 2135, kooistra@essb.eur.nl