Internationale conferentie over omgaan met diversiteit in het onderwijs

Een honderdtal onderwijsprofessionals en onderzoekers uit negen Europese landen praten op 21 juni op de Erasmus Universiteit Rotterdam over hoe als leraar voor te bereiden op diversiteit in het onderwijs. De internationale conferentie is de afsluiting van het Europees netwerkproject 'NAOS: Professional capacity in dealing with diversity', onder leiding drs. Tomislav Tudjman, Risbo en prof.dr. Sabine Severiens van Pedagogische Wetenschappen bij de Erasmus Universiteit Rotterdam. De conferentie bespreekt good practices voor professionalisering op het gebied van onderwijs en diversiteit.

Nog enkele plaatsen beschikbaar, programma op te vragen bij Tomislav Tudjman 

Het netwerk-project draait om het versterken van de professionele capaciteit in het onderwijs in negen landen binnen de Europese Unie. Het NAOS-project wil in netwerken van scholen en lerarenopleidingen de professionele capaciteit in het omgaan met verschillen versterken. Scholen, universiteiten en lerarenopleidingen in negen verschillende landen (België, Cyprus, Estland, Griekenland, Kroatië, Litouwen, Nederland, Noorwegen, Portugal) deelden via studiebezoeken en confrenties hun good practices.

Good practices
Het netwerk-project draait om het versterken van de professionele capaciteit in het onderwijs in negen landen binnen de Europese Unie. De afgelopen jaar zijn studiebezoeken gebracht aan scholen voor primaire en voortgezet onderwijs in negen verschillende landen die 'good practices' op het gebied van diversiteit kunnen laten zien. De 'good practices' van de scholen kunnen betrekking hebben zowel op taal, pedagogische en didactische onderwerpen, als op ouderbetrokkenheid en school-wijk relaties. De focus van de studiebezoeken ligt enerzijds op de inhoud van de good practice, maar ook op de professionalisering die eraan ten grondslag lag. Daarnaast kijken de onderzoekers naar hoe beginnende leerkrachten hierop voorbereid worden tijdens hun lerarenopleiding.

Handboeken
Het project mondt uiteindelijk uit in meerdere handboeken met 'good practices' die betrekking hebben op het versterken van professionele capaciteit op het gebied van diversiteit in het onderwijs. De boeken zijn bestemd voor zowel scholen, opleidingen, wetenschappers als beleidsmakers. Het project wordt gecoördineerd door onderzoeksinstituut Risbo en heeft een looptijd van drie jaar.

Over Sirius
De bijeenkomsten zijn onderdeel van de bijeenkomsten van EU-programma Sirius, het grote Europese netwerk op het gebied van onderwijs en migratie waar de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Erasmus Universiteit Rotterdam ook aan deelneemt.

Meer informatie

Marjolein Kooistra, mediarelaties FSW, 010 408 2135 | 06 83676038 | kooistra@fsw.eur.nl 

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen