Internationale conferentie over sociale innovatie en maatschappelijke veranderingen.

Internationale conferentie over sociale innovatie en

Hoe kan sociale innovatie een blijvende impact hebben op de maatschappij? Deze vraag staat centraal tijdens de internationale conferentie Learning for Change: A Journey through the Theory & Practice of Transformative Social Innovation

Onderzoek en praktijk ontmoeten elkaar tijdens de afsluiting van het Europese onderzoeksproject naar transformatieve sociale innovatie (TRANSIT).  De conferentie vindt plaats op 14 en 15 september in Bluecity 010, Rotterdam en wordt georganiseerd door DRIFT en IHS verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.  

Concepten als de deeleconomie, basisinkomen, burgerbegroting, living labs, co-housing, co-working, lokale gemeenschappen en nieuwe vormen van bankieren, ontwerpen, energiewinning en organisatie staan niet op zichzelf. Deze initiatieven bevinden zich vaak grotendeels onder de radar van nationaal en internationaal beleid en media, maar bieden een inspirerend en krachtig alternatief voor de bestaande situatie.

Uit het vierjarige TRANSIT onderzoek blijkt, dat deze netwerken en initiatieven los van elkaar op verschillende manieren, op verschillende plekken, eenzelfde duurzame verandering in gang zetten. Tijdens de conferentie wordt daarop kritisch gereflecteerd, maar ook een platform geboden voor verbinding en versterking van deze duurzame verandering.

Wetenschappers en mensen uit de praktijk onderzoeken tijdens de conferentie samen wat de potentie is van transformatieve sociale innovatie en het versterken van de initiatieven in het licht van de huidige maatschappelijke problemen en uitdagingen. Vertegenwoordigers van twintig netwerken zijn aanwezig, waaronder het Basic Income Earth Network, dat zich inzet voor een wereldwijd basisinkomen. Ook zijn er pioniers op het gebied van de burgerbegroting, dat ooit begon in het Braziliaanse Porto Alegre en zich als een olievlek over de wereld verspreid, en Slow Food, dat als grassroots organisatie wereldwijd meer dan 100.000 leden heeft en een nieuw systeem voor voedselproductie en consumptie voorstaat.

Sociale innovatie
Sociale innovatie wordt steeds vaker gezien als een effectieve oplossing voor vele maatschappelijke uitdagingen en problemen en staat daarom ook centraal in veel EU-beleid. Na de recente economische recessie en het verdere terugtrekken van de welvaartstaat, werd de behoefte aan sociale innovatie om mensen te empoweren en tot maatschappelijke verandering te komen merkbaar. Maar de optimistische veronderstellingen over sociale innovatie moeten kritisch bekeken worden, omdat zij de mate van complexiteit van sociale uitdagingen lijkt te onderschatten.

Over TRANSIT
TRANSIT (TRANsformative Social Innovation Theory) is een ambitieus vierjarig onderzoeksproject dat een theorie over transformatieve sociale innovatie ontwikkelt. Het is gecofinancierd door de Europese Commissie en loopt tot eind 2017. TRANSIT gebruikt een onderzoeksmethode waarin feedback van social entrepreneurs en innovators, beleidsmakers en onderzoekers centraal staat, om een theorie met praktische relevantie te ontwikkelen. Het project onderzoekt hoe sociale innovatie tot empowerment en maatschappelijke transformatie leidt.

Tijdens deze afsluitende conferentie van het TRANSIT-project worden de inzichten in transformatieve sociale innovatie delen, nieuwe contacten en netwerken aanmoedigen en kennis die transities naar rechtvaardige, veerkrachtige en duurzame samenlevingen ondersteunen.

 

Meer informatie

Marjolein Kooistra, mediarelaties Erasmus School of Social and Behavioural Sciences, 010 408 2135 | marjolein.kooistra@eur.nl