Jaarlijks alumnisymposium Strafrecht in teken van jihadisten

Op woensdag 22 maart vond voor de derde keer het jaarlijks alumnisymposium plaats dat de sectie Strafrecht van de Erasmus School of Law met het Wichmann Dispuut organiseert. Het thema was deze keer ‘De strafrechtelijke aanpak van jihadisten’.

De sprekers, landelijk Officier van Justitie terrorismebestrijding Bart den Hartigh, rechter bij de Rechtbank Rotterdam Miranda Koevoets en strafrechtadvocaat André Seebregts, allen alumni van de ESL, bekritiseerden de vanzelfsprekende negatieve connotatie van het woord ‘jihadisme’, maar duidelijk was dat het tot de verbeelding spreekt, gezien de grote belangstelling voor het symposium. Belangstelling was er bij aanvang ook van twee agenten, die even polshoogte kwamen nemen na het nieuws over de aanslag in Londen die middag. Bijzonder deze dag was bovendien dat het precies één jaar geleden was dat de aanslagen in Zaventem en Brussel plaatsvonden, wat er maar weer op wijst hoe actueel de discussie rond de aanpak van terrorisme is. Daar komt nog bij dat de Hoge Raad een week voor het symposium een belangrijk arrest wees in de zaak van een Syriëganger (ECLI:NL:HR:2017:416) en Seebregts de dag erna de Rotterdamse rechtbank ervan overtuigde het proces van Victor D., een van de 10 Nederlanders die het OM bij verstek wil laten veroordelen zodat ze bij terugkeer uit het strijdgebied direct de cel in kunnen, 3 maanden uit te stellen (zie het artikel ‘Tien jihadgangers krijgen extra tijd om terug te keren’ uit het NRC Handelsblad van 23 maart 2017).

Het OM en de advocatuur staan natuurlijk vaak tegenover elkaar en wat betreft de strengheid van de aanpak botsten ook onze officier en advocaat, maar in hun kritiek op de terroristenafdeling waren zij eensgezind. Vanuit verschillende perspectieven is het strafrecht binnen het toenemend veiligheidsdenken bij het OM optimum dan wel idealiter ultimum remedium. De controle die wordt uitgeoefend, zoals op Adil C., die in totaal 4 jaar onder elektronisch toezicht staat na het overmaken van €1000 naar een jeugdvriend in Syrië, zou volgens Seebregts zomaar averechts kunnen werken. Het ruime begrip van terrorisme dat wordt gehanteerd, zorgt voor een groot sleepnet in de jacht op terroristen. Of we hier de vruchten van plukken in Nederland of dat dit een voedingsbodem vormt voor rancune, blijft de vraag. Het publiek ging hierover kort in debat, geleid door Jolande uit Beijerse van de sectie Strafrecht. Na afloop vond er een besloten netwerkborrel plaats voor masterstudenten en alumni strafrecht. Wij danken het publiek en de sprekers voor hun input en aanwezigheid en kijken uit naar editie 2018.