JFR organiseert Ouderendag 2017

JFR organiseert Ouderendag 2017

De JFR Pro Bonocommissie heeft in samenwerking met Coalitie Erbij, de heer Ben de La Mar, prof. mr. dr. Ruben Houweling en prof. dr. Paul van de Laar een dag georganiseerd voor de ouderen van Rotterdam.

Tijdens deze dag werden de ouderen eerst ontvangen met een kopje koffie of thee en een koekje. Na de eerste kennismaking met elkaar, begon prof. Paul van de Laar met zijn deel van het gezamenlijke college dat hij samen met prof. Ruben Houweling doceerde.

Prof. Van de Laar nam het historische aspect van de haven(arbeider) van Rotterdam op zich en nam de deelnemers mee in de geschiedenis van de Rotterdamse haven. Hierbij kwamen veel verschillende aspecten voor het ontstaan van Rotterdam en zijn haven aan bod, waaronder de grote namen: Lodewijk Pincoffs als Rotterdamse zakenman die een belangrijke rol speelde in de totstandkoming van de Rotterdamse havens op het toenmalige eiland Feijenoord, Gerrit de Jongh als ‘havenbouwer en stadsontwikkelaar’ van de Maasstad, en de drie “boeven” en destijds hele belangrijke ondernemers Van der Vorm, Van Beuningen en Kröller. Het reilen en zeilen op graanschepen is ook uitvoerig aan bod gekomen en het thema van zijn college had een duidelijke boodschap: ‘Werk wekt welvaart’.

Hierna was het tijd voor een korte koffie- en theepauze, na de pauze was het de beurt aan prof. Houweling. Zoals misschien al wel te raden, nam Houweling het arbeidsrechtelijke aspect van de Rotterdamse haven en zijn havenarbeiders voor zijn rekening. Hij nam de deelnemers mee langs de arbeidsrechtelijke ontwikkeling van de haven en zijn havenarbeiders.

Zo werd bijvoorbeeld besproken hoe de gemiddelde werkdag er jaren terug uitzag en hoe klinknagels die in een cabine werden geslagen aan de binnenkant werden tegengehouden door jonge jongens. Natuurlijk werd er ook specifiek ingegaan op de ontwikkelingen op het gebied van het arbeidsrecht voor de havenarbeider. Hoe er vroeger in het café gezocht werd naar kerels die noeste arbeid konden verrichten en de omschakeling naar de “nerd” van nu die met zijn joystick de containers op zijn plek zet. Prof. Houweling ging ook in op de digitalisering en automatisering van de haven en hoe dit kansen biedt voor de toekomst.

De deelnemers reageerden zeer positief op beide colleges en er was meer dan genoeg gespreksstof!

Eén van de deelnemers over de colleges: “Ik vond de colleges zeer interessant, want mijn opa was ook een havenarbeider.”

Aan het einde van de dag ontvingen de deelnemers een certificaat van deelname, ondertekend door prof. Houweling.

Onze dank gaat uit naar de heer Ben de La Mar (Sensoor, Coalitie Erbij), prof. Ruben Houweling, prof. Paul van de Laar, de JFR-leden en natuurlijk de deelnemers die aanwezig waren en die samen met ons deze dag tot een heel geslaagde activiteit hebben weten te maken! Wij hebben ervan genoten en we hopen dat de Ouderendag volgend jaar weer gerealiseerd kan worden!

Dit verslag is geschreven door de Pro Bonocommissie 2016-2017.