Joris Verheijen ontvangt NWO-promotiebeurs voor leraren

Joris Verheijen, docent Filosofie aan het Cygnus Gymnasium in Amsterdam, gaat met een NWO-promotiebeurs voor leraren promotieonderzoek doen naar de geschiedenis en filosofie van een meer politieke vorm van Bildung. Titel van het onderzoek: ‘Het ik dat een wij is: bildung, subjectiviteit en politiek’. Promotor is hoogleraar Publieksfilosofie Marli Huijer van de faculteit der Wijsbegeerte van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Korte inhoud onderzoek
In dit onderzoek genaamd ‘Het ik dat een wij is: bildung, subjectiviteit en politiek’ staat de vraag centraal ‘Hoe leid je leerlingen op tot politiek betrokken burgers? ‘. Bildung wordt vaak gepresenteerd als dé manier om leerlingen tot kritische geesten te ontwikkelen en tot zelfbewuste, verantwoordelijke en betrokken burgers. Maar leent de individualistische subjecttheorie die bij het populaire neohumanistische bildungsideaal hoort zich wel voor zo’n politiek project? Kunnen we niet iets leren van andere filosofieën van bildung, die sterker op de samenleving betrokken zijn, maar minder aandacht hebben gekregen? En, hoe ziet zo’n politiek geladen bildung eruit in de onderwijspraktijk?

Co-promotor is prof. dr. Jos de Mul, hoogleraar Wijsgerige Antropologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Prof. dr. Gert Rijlaarsdam, hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam, zal het empirische deel van het onderzoek begeleiden. Het onderzoek zal 5 jaar duren.

NWO-promotiebeurs voor leraren
De NWO-promotiebeurs voor leraren heeft als doel de opgedane kennis en onderzoekservaring direct ten goede te laten komen aan de onderwijspraktijk. Ook verhoogt een groter aantal gepromoveerde leraren voor de klas de kwaliteit van het onderwijs en versterkt het de aansluiting tussen universiteiten en scholen.

Meer informatie

Persvoorlichting Faculteit der Wijsbegeerte
Evaline Bender
bender@eur.nl | 010 - 408 89 80