Bouwen aan de masterfase

Universitair Nederland bereidt zich voor op de invoering van de bachelor-masterstructuur, een nieuwe programmering van het wetenschappelijk onderwijs. De keuze voor en de invulling van masteropleidingen is bepaald geen sinecure, daaraan gaan tal van strategische overwegingen maar evengoed ook praktische afwegingen vooraf. Overwegingen en afwegingen die iedere betrokkene zelfstandig en afzonderlijk kan maken, maar die zeker ook de moeite van uitwisseling waard zijn. Daarom organiseert de Vereniging van Universiteiten (VSNU) in samenwerking met de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) en de Rotterdam School of Management (RSM) op maandag 25 maart 2002 een werkconferentie over de masterfase.

Tien aspecten rond de opzet en introductie van de masteropleidingen komen in evenzoveel workshops (elk ca. 1,5 uur) aan de orde: selectie en instroom in de masteropleiding, het opzetten van verschillende typen (Engelstalige) masteropleidingen, voorbereiding op (inter)nationale accreditatie, positionering van initiële en postinitiële masteropleidingen binnen de universiteit en vraagstukken met betrekking tot de invoering van de masterfase.

10.30 – 10.45 Welkom
Prof.dr.ir. J.H. van Bemmel, Rector Magnificus, EUR

11.00 – 12.30

Workshop ronde 1

Workshop 1A Instroomvraagstukken
mw.dr. A.A. van Ruler, Faculteit der Sociaal-Culturele Wetenschappen, VU
drs. A.K.M. Rijken, Milieuwetenschappen, UU
mw. R. Speijcken, UM (discussieleider)

 • Selectie en instroom vanuit het hbo
 • Hoe om te gaan met diversiteit aan instroom in de masterfase

Workshop 1B Opzetten van een maatschappelijk masterprogramma

prof.dr. H. van den Bosch, onderwijsdecaan kennisdomein economie, bedrijfskunde en bestuurskunde, OU
drs. J. Nedermeijer (ICLON), UL
drs. F.W.L. Janssen, KUN (discussieleider)

 • Instroomvraagstukken en selectie-instrumenten
 • Opbouw Nederlandstalig onderwijsprogramma (breed of smal)
 • Inhoud en positionering selectieve masteropleidingen

Workshop 1C Opzetten van een tweejarig masterprogramma (Bètafaculteiten)

prof.dr.ir. J.D. Janssen, decaan faculteit Biomedische Technologie, TUE
drs. B. van de Laar, Projectmanager onderwijsvernieuwing/ stafmedewerker onderwijs, Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen, RUG
drs. D.J.W.M. Mulders, TUE (discussieleider)

 • Instroomvraagstukken en selectie-instrumenten
 • Opbouw onderwijsprogramma
 • Inhoud en positionering selectieve masteropleidingen

Workshop 1D Opzetten van een tweejarige educatieve masteropleiding

mw.dr. G.T.M. ten Dam, Rector Instituut voor de Lerarenopleiding, UvA
prof.dr. H.M.C. Eijkelhof, Faculteit Natuur- en Sterrenkunde / IVLOS, UU
mw. L. de Greef, UvA (discussieleider)

 • Instroomvraagstukken en selectie-instrumenten
 • Wijze waarop de educatieve masteropleiding tot stand komt
 • Opbouw onderwijsprogramma

Workshop 1E Relatie initieel vs. postinitieel

L. Goedegebuure Executive Director of CHEPS, UT
K. Peters, Dean Rotterdam School of Management, RSM
mw.drs. K.E. van Kammen, UU (discussieleider)

 • Inhoud en positionering initieel vs. Postinitieel onderwijs
 • Organisatie initieel vs. postinitieel onderwijs
 • Accreditatie postinitieel onderwijs
 • Inhoud en positionering selectieve masteropleidingen

12.30 – 13.30 Lunch

13.30 – 15.00

Workshop ronde 2

Workshop 2A Internationale instroom: vraagstukken

drs. A. Meijdam, Business Administration, EUR
drs. C.T.M. Kouwenaar, Head department of Internationalisation, Nuffic
drs. E. Boer, VU (discussieleider)

 • Selectie en instroom buitenlandse studenten
 • Hoe om te gaan met een instroom van buitenlandse studenten

Workshop 2B Opzetten van een Engelstalige masterprogramma

dr. R.P. Hagendijk, Dean International School for Humanities and Social Sciences (ISHSS), UvA
P. Vermeulen, Senior Researcher, RSM
prof.dr. J. Spronk, hoogleraar Accounting & Finance, EUR
dhr. P. Bouma, RUG (discussieleider)

 • Instroomvraagstukken en selectie-instrumenten
 • Opbouw Engelstalig onderwijsprogramma / cross-cultural classroom
 • Taalvaardigheid docenten, studenten
 • Inhoud en positionering ‘selectieve masteropleidingen’

Workshop 2C Opzetten van een 2-jarig onderzoeksmaster

prof.dr. H.A.J. Struijker Boudier, directeur onderzoeksinstituut Carim, UM
prof.dr. M. Lindeboom, programma directeur Tinbergen Instituut, VU / EUR
dr. J.A. Bartelse, VSNU (discussieleider)

 • Instroomvraagstukken en selectie-instrumenten
 • Opbouw onderwijsprogramma onderzoeksmaster
 • Master-thesis / aansluiting op het promotietraject
 • Rol onderzoeksscholen

Workshop 2D Workshop will be in English (internationale) accreditatie van masteropleidingen

prof. G. Shenton, Associate Director, Eur. Found. Manag. Develop. (EFMD)
dr. F.A.J. van Steijn, head department of quality assurance, VSNU
dr. M. Frederiks, policy adviser quality assurance, Hbo-raad
drs. A.G.C.A. Suijkerbuijk, beleidsadviseur CvB, KUB (discussieleider)

 • Accreditatie van initiële en postinitiële masteropleidingen
 • Voorbereiding op nationale accreditatie
 • Voorbereiding op internationale accreditatie
 • Accreditatiekaders voor masteropleidingen
 • Interne kwaliteitszorg

Workshop 2E Invoeringsvraagstukken

drs. T.M. Douma, Onderwijs & Studentenaangelegenheden, WU
drs. C.P.A. van den Berg, Onderwijs & Onderzoek, EUR
mw.drs. A.B.M. Rijnhart, UT (discussieleider)

 • Aandachtspunten voor een goede invoering
 • Voorlichting
 • Overgangsregelingen
 • Oude en nieuwe onderwijsprogramma's

15.30 – 16.30

Panel discussie

met een terugkoppeling van belangrijke thema’s uit de workshops o.l.v. discussieleider Ben Rogmans, uitgever, intermediair
Aansluitend presentatie BaMa-opleidingen van de universiteiten in Nederland.

Noot voor de pers
Conferentie maandag 25 maart 2002
Tijd: 10.00 – 17.30 uur
Plaats: Woudestein, Erasmus Expo- en Congrescentrum
Info: bij drs. C.P.A. van den Berg, tel. (010) 408 1956 of bij VSNU Congresorganisatie, tel. (030) 236 3845

Bouwen aan de masterfase


Dit bericht is afkomstig uit het archief: persberichten 2002