Onvoldoende geregistreerde geneesmiddelen voor kinderen

Kinderen krijgen vaak geen geneesmiddelen voorgeschreven conform de bijsluiter. Sommige toegediende geneesmiddelen zijn zelfs niet geregistreerd voor gebruik bij kinderen. Volgens Geert ’t Jong is er een tekort aan geneesmiddelen waarvan de veiligheid en effectiviteit afdoende zijn bewezen voor gebruik bij (jonge) kinderen. Hij pleit voor een specifieke kinderparagraaf bij de registratie van geneesmiddelen. Op woensdag 10 april 2002 verdedigt ‘t Jong aan de Erasmus Universiteit Rotterdam zijn proefschrift Niet-geregistreerd en ‘off-label’ geneesmiddelengebruik bij kinderen.

De promovendus, die onderzoek verrichtte bij het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam en het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft, constateert in zijn proefschrift een tekort aan geneesmiddelen waarvan de veiligheid en effectiviteit afdoende bewezen zijn voor gebruik in kinderen. Bovendien is er een groot tekort aan toedieningsvormen die geschikt zijn voor gebruik bij (vooral jonge) kinderen. Een belangrijk probleem is dat veel geneesmiddelen geregistreerd staan voor ziekten bij volwassenen die ook al bij kinderen voorkomen. Voor deze laatste groep zijn de middelen echter niet specifiek onderzocht.

Uit ’t Jongs onderzoek in een academisch en in een algemeen ziekenhuis blijkt dat meer dan tweederde van de medicijnen niet worden voorgeschreven volgens de bijsluiter ( het zg. off-label gebruik) of dat het geneesmiddelen betreffen, die niet geregistreerd zijn voor gebruik bij kinderen. Weliswaar bleek uit studies in huisartsenpraktijken dat het percentage (30 procent) daar lager is, maar valt toch nog aanzienlijk te noemen

Overheidsorganen zijn tot nu toe niet goed in staat gebleken het probleem rond de voor jeugdigen geschikte geneesmiddelen op te lossen. Onderzoek laat zien dat de in het verleden getroffen maatregelen minimaal, of zelfs een tegengesteld effect hebben op het aantal geneesmiddelen dat geregistreerd is voor gebruik bij kinderen. Sommige van dergelijke geneesmiddelen – zoals het ongeregistreerde geneesmiddel deptropine – veroorzaken relatief veel bijwerkingen bij kinderen.

De promovendus pleit ervoor dat de autoriteiten bij registratie van een geneesmiddel dat bij kinderen kan worden toegepast, een zogenaamde kinderparagraaf eisen. Hierin wordt aangegeven of – en zo ja, hoe – het geneesmiddel bij kinderen moet worden toegepast. Daarnaast is een financiële impuls vanuit de farmaceutische industrie om meer onderzoek te doen naar geneesmiddelen in kinderen en deze te registreren essentieel om dit probleem op te lossen.

Promotoren: prof.dr. J.N. van den Anker, Kindergeneeskunde, in het bijzonder neonatologie en prof.dr. B.H. Ch. Stricker, Farmaco-epidemiologie en postmarketing surveillance

Noot voor de pers
Promotie: woensdag 10 april 2002, 15.45 uur
Plaats: Hoboken, Collegezaal 7
Info: bij de promovendus, tel. (010) 408 8123
e-mail: tjong@alkg.azr.nl
Onvoldoende geregistreerde geneesmiddelen voor kinderen

 


Dit bericht is afkomstig uit het archief: persberichten 2002