ICT in het hoger onderwijs

Van 2 tot en met 4 september 2002 vindt in congresgebouw De Doelen teRotterdam een Europese conferentie plaats, getiteld The New Educational Benefitsof ICT in Higher Education.

Deze conferentie biedt een unieke gelegenheid om kennis te nemen van delaatste ontwikkelingen in het toepassen van Informatie- enCommunicatietechnologie (ICT) in het Europese hoger onderwijs.

Drie ‘key note speakers’ en vijftien geïnviteerde sprekers zullen hunopwachting maken. Ook zijn er zo’n zestig presentaties en workshops binnen dethema’s van het congres. Deze zijn:

  • "A mirror of Europe" - overzicht van de inzet van ICT in het hoger onderwijs in Europa;
  • "Institutional Responses" - onderwijs en leren, organisatieveranderingen en infrastructuren;
  • "Regional Context" - rol van universiteiten en hogescholen in de regionale ontwikkelingen op het terrein van ICT.

De conferentie richt zich op docenten, onderwijsontwikkelaars,beleidsmedewerkers, adviseurs, onderzoekers en managers in het hoger onderwijs.

De organisatie is in handen van het OECR (centrum voor onderwijskundigedienstverlening) van de Erasmus Universiteit Rotterdam, SURF Educatie en CHEPS(centrum voor studies van het Hoger Onderwijs Beleid) van de UniversiteitTwente.

Noot voor de pers
The New Educational Benefits of ICT in Higher Education
Datum: 2 t/m 4 september 2002
Plaats: De Doelen in Rotterdam
Info: OECR, tel. (010) 408 87 26
e-mail info@oecr.nl 

zie ook www.oecr.nl/conference 

Journalisten worden uitgenodigd voor de openingssessie op maandag 2september a.s. om 13.30 uur (Graag perskaart meenemen).ICT in het hoger onderwijs


Dit bericht is afkomstig uit het archief: persberichten 2002