De kwetsbaarheid van DNA: zorg of zegen?

Tijdens de bijeenkomst van het WetenschapsCafé op maandag 2 mei 2005 spreekt prof.dr. Ronald Kanaar over de kwetsbaarheid van DNA. De bijeenkomst begint om 19.30 uur in het Doelencafé aan het Schouwburgplein. Iedere eerste maandag van de maand vertelt een onderzoeker, in een informele sfeer, over zijn werk en gaat hierover in discussie met cafébezoekers.

DNA is een redelijk eenvoudige chemische verbinding. Toch heeft het een complexe taak. Het is de drager van erfelijkheid en codeert alle instructies die ervoor zorgen dat lichaamscellen correct functioneren. Veranderingen (mutaties) in DNA kunnen leiden tot ziektes, maar spelen ook een belangrijke rol in de evolutie. Mutaties zijn het gevolg van beschadigingen in het DNA.

Vragen als: Hoe wordt DNA beschadigd? Kunnen we DNA beschadigingen voorkomen? Kunnen negatieve gevolgen van DNA schade worden beperkt? Waarom zijn de instructies voor het functioneren van cellen opgeslagen in een niet zo stabiele chemische verbinding? komen tijdens deze bijeenkomst aan de orde.

Programma:
Vanaf 18.00: inloop met een drankje en/of hapje
Rond 19.30 uur: inleiding door spreker, gevolgd door discussie met publiek
Toegang: gratis, exclusief consumpties

Het WetenschapsCafé te Rotterdam, onder auspiciën van de Erasmus Universiteit Rotterdam en het Erasmus MC, is een initiatief van REFLEXIE en heeft als doel een open dialoog tussen biowetenschap en publiek.

Noot voor de redactie:

Info: secretariaat Reflexie, tel. (010) 408 7186
e-mail: d.bootsma@remove-this.erasmusmc.nl