Robots kunnen leren van de hersenen

Erasmus MC is penvoerder van Europees onderzoeksproject

Kennis over het lerende vermogen van onze hersenen kan bijdragen aan de ontwikkeling van geavanceerde robots. Om dit te realiseren gaan Europese onderzoekers op het gebied van neurowetenschappen en informatica samenwerken in het project SENSOPAC, waarvan het Erasmus MC penvoerder is. Voor dit project heeft de EU een subsidie beschikbaar gesteld van 6,5 miljoen euro.

Robots kunnen in de toekomst steeds meer taken van mensen overnemen. Om complexe opdrachten te kunnen uitvoeren - zoals het terugslaan van een tennisbal die op een onverwacht moment, uit een onverwachte hoek komt - is het echter noodzakelijk dat robots in staat zijn vloeiende bewegingen te maken en te anticiperen op onverwachte gebeurtenissen in hun omgeving. Met gangbare programmatuur voor aansturing van mechanische apparaten is dit onmogelijk.

Het uitvoeren van complexe taken vereist van robots dat ze zelfstandig kunnen leren door hun omgeving waar te nemen, te verklaren en voorspellen. Deze vorm van leren is bij uitstek een vermogen waartoe de menselijke hersenen in staat zijn. In zowel onze kleine als grote hersenen bevinden zich netwerken die bij uitstek geschikt zijn om grote hoeveelheden waarnemingen te generaliseren en eigen handelingen te evalueren, wat leidt tot steeds betere prestaties.

In het project SENSOPAC (SENSOrimotor structuring of Perception and Action for Emerging Cognition) werken onderzoekers van de afdeling Neurowetenschappen van het Erasmus MC, onder leiding van prof.dr. C.I. de Zeeuw, samen met informatici en robotdeskundigen aan het toepassen van kennis over cerebrale netwerken in robottechnologie. Deelnemers aan het project zijn zowel Europese onderzoeksinstituten als bedrijven die een leidende positie hebben in de markt voor deze technologie.

Noot voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Fred Balvert, persvoorlichter, tel. (010) 408 8056, f.balvert@remove-this.erasmusmc.nl