Nieuwe samenwerking Faculteit der Economische Wetenschappen en post-initieel masteronderwijs

Alles onder één paraplu op Erasmus Universiteit Rotterdam

De Faculteit der Economische Wetenschappen en EURAC (Erasmus Universiteit Rotterdam Accounting, Auditing & Controlling BV) gaan samenwerken onder de naam Erasmus School of Accounting & Assurance (ESAA). Door deze samenwerking worden van start tot finish alle opleidingen en onderzoek op het gebied van Accounting en Assurance onder één paraplu georganiseerd; van masters of science tot post-initiële masters en permanente educatie, van fundamenteel (promotie)onderzoek tot praktijkgericht en contractonderzoek.

Door de samenwerking in de ESAA ontstaat een hoge graad van synergie tussen alle Erasmus-opleidingen op het gebied van accounting, auditing & control. Hierdoor komt er voor studenten een logisch en minder tijdrovend studietraject, en meer ruimte voor diepgang.

Naast een universitair opleidingsinstituut is ESAA ook de thuishaven van een onderzoeksgroep op het brede terrein van accounting & assurance. Deze groep doet hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek naar de rol van accounting en assurance in het functioneren van organisaties en vermogensmarkten. Het onderzoek kenmerkt zich door een uitgesproken voorkeur voor maatschappelijk relevante onderwerpen. De resultaten van dit onderzoek vinden hun weg naar de wetenschappelijke vaktijdschriften, maar staan ook aan de basis van onze opleidingen.

ESAA’s aanbod

In ESAA zijn diverse masteropleidingen (MSc’s) opgenomen die worden verzorgd door de Faculteit der Economische Wetenschappen van de EUR. Tevens herbergt ESAA de post-initiële masteropleidingen die voorheen onder de naam van EURAC (Erasmus Universiteit Rotterdam Accounting, Auditing & Control bv) werden georganiseerd. Nieuw zijn o.a. de parttime postexperience MSc Economics & Business (MSc) en Master of Management Control (MMC) en de postgraduate parttime opleiding Sustainability Management & Sustainability Auditing.
In de laatstgenoemde postgraduate opleiding wordt aandacht besteed aan de algemene aspecten, het economisch milieu en de sociale aspecten van organisaties, strategie en beleid op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen, het management van maatschappelijk verantwoord ondernemen en de externe verslaggeving daarover. De opleiding wordt internationaal opgezet met Engels als voertaal en is daarom ook toegankelijk voor studenten uit het buitenland.
Ook het Programma voor Commissarissen en Toezichthouders is recent in het aanbod opgenomen. Door veranderingen in Corporate Governance, internationalisering van regelgeving en de toegenomen risico’s van het ondernemen is er bij commissarissen en toezichthouders een groeiende behoefte aan verbreding en verdieping van hun kennis op academisch niveau. Deze opleiding kan ook als maatwerkopleiding binnen een organisatie worden aangeboden.

Noot voor de redactie:

Info: ESAA, mw. R. Rehl- Maasland, tel. (010) 408 2865, e-mail: esaa-info@remove-this.few.eur.nl
Zie ook: www.few.eur.nl/few/esaa