Immigratie bijzaak bij sociale cohesie

Immigratie is bijzaak in de processen die de cohesie van een stad doen veranderen. Het is een bijzaak die al het andere buitengewoon ingewikkeld maakt en zeker aandacht verdient. Cohesie reduceren tot een 'allochtonenprobleem' ontneemt het zicht op kansen voor samenlevingsopbouw. Dit stelde prof.dr. T.V. Blokland-Potters in haar oratie Het sociaal weefsel van de stad: cohesie, netwerken en korte contacten op donderdag 12 januari 2006 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zij aanvaardde daarmee haar benoeming tot bijzonder hoogleraar Wetenschappelijke grondslagen van het opbouwwerk aan de faculteit der Sociale Wetenschappen vanwege de dr. Gradus Hendriks Stichting.

Menigeen maakt zich zorgen of we er wel in slagen om 'de boel een beetje bij elkaar te houden'. Recente gebeurtenissen als de moord op Van Gogh hebben deze zorg aangescherpt, maar onze zorgen over sociale samenhang ook verengd tot een integratie probleem.
De sociale cohesie staat, zo horen we nu vaak, onder druk omdat migranten onvoldoende meedoen. Het lijkt zo of samenlevingsopbouw niet eerder een moeilijke opgave was - terwijl al vanaf eind negentiende eeuw onbehagen over sociale samenhang bestaat. Er schort, zo stelt Talja Blokland, zeker wel wat aan de cohesie of het 'sociaal weefsel', van de stad. Maar immigratie is bijzaak in de processen die het sociaal weefsel doen veranderen. Een bijzaak die al het andere buitengewoon ingewikkeld maakt en aandacht verdient, maar evenwel een bijzaak.
De probleemreductie van cohesie tot een 'allochtonenprobleem' ontneemt ons het zicht op kansen voor samenlevingsopbouw. Samenlevingsopbouw, zo betoogt Talja Blokland in haar rede, vraagt niet om nog meer campagnes en projectjes ter bevordering van interetnisch begrip en tolerantie, maar om investeringen in korte contacten in de openbare ruimte en verbeteringen in sociale netwerken. Langs deze twee lijnen zal zij tevens het onderzoeksprogramma van de leerstoel de komende jaren verder ontwikkelen.

De leerstoel wordt in stand gehouden door bijdragen van onder meer Aedes, vereniging van woningbouwcorporaties, Rabobank Nederland, de Gemeente Rotterdam en het Landelijk Centrum Opbouwwerk.

Noot voor de pers
Oratie 12 januari 16.00 uur
Plaats: Woudestein, Senaatszaal
Info: afd. Mediarelaties, tel. (010) 408 1216 / 1777
e-mail press@remove-this.eur.nl